Ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng.

Chuyện ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng ở tỉnh Quảng Ngãi xin từ chức đã thu hút dư luận cả nước.

Người ta chê trách hai ông “quan” tỉnh này bàn nhau xin từ chức vào lúc lẽ ra không nên xin từ chức!

Thôi hai ông như thế  không có gì để nói thêm nữa.

Điều cần nói là Tỉnh ủy Quảng Ngãi suốt thời gian dài qua là Tỉnh ủy gì, mà để hai ông đầu tỉnh làm mưa làm gió, sai có hệ thống đến mấy nhiệm kỳ liền nhưng nội bộ Đảng không hề  phê bình, kỷ luật.

Cứ nhìn vào Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về khuyết điểm rất nghiêm trọng của hai ông thì mới thấy những việc làm sai trái của hai ông đều đã xảy ra từ nhiều năm nay. Mà đều là những việc giữa “thanh thiên bạch nhật”, như nhà đất, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đi nước ngoài... Nó được phát hiện do công luận và phản ánh của nhân dân!

Mấy ý kiến gần đây của cán bộ nghỉ hưu địa phương cũng đều có chung một ý là họ biết những việc làm sai trái của hai ông từ lâu rồi.

Nghĩa là chỉ có hoặc là Tỉnh ủy “bắt tay” để hai ông làm sai; hoặc là tê liệt mất sức chiến đấu đến mức “thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh” như thế.

Rõ ràng là hai nguyên tắc quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng, là đấu tranh tự phê bình và phê bình và tập trung dân chủ của Tỉnh ủy Quảng Ngãi lâu nay không được làm tốt, nếu như không muốn nói là không làm.

Vấn đề sẽ trở nên lo ngại hơn nếu Quảng Ngãi không phải là duy nhất!

Thiết nghĩ “Sự kiện cán bộ từ chức ở Quảng Ngãi” phải được Đảng ta mổ xẻ, làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục, phục vụ cho các bước hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Huy Thiêm