Cựu chiến binh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn tìm hiểu, góp ý Dự thảo Luật Đất đai, sửa đổi năm 2023

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, các cấp hội CCB trên địa bàn đã nêu cao vai trò trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Hội CCB tỉnh hiện có 12 hội trực thuộc, 237 hội cơ sở với tổng số trên 35.600 hội viên, sinh hoạt tại 1.682 chi hội. Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Lạng sơn đã xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh, hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng; giữ gìn và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo đó, nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học và làm theo Bác; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… Bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt, về nguồn, tham quan học tập kinh nghiệm… Trung bình mỗi năm, các cấp hội tổ chức trên 300 cuộc giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền pháp luật cho trên 16.200 lượt hội viên tham gia. Hằng năm, trên 100% cán bộ, gần 94% hội viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết.

Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp hội CCB thực hiện qua các chuyến đi về nguồn, thăm chiến trường xưa, di tích văn hóa, lịch sử. Đơn cử năm 2022, Hội CCB tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa hội viên CCB thành phố tham quan, về nguồn tại di tích lịch sử Đường số 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Ông Hà Kiến Thiết, Chi hội trưởng Chi hội CCB khối 11, phường Tam Thanh, thành phố Lạng sơn cho biết: Qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chính trị do các cấp hội tổ chức, tôi được quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, những chuyến đi tham quan, về nguồn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng lịch sử, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, từ đó phát huy tốt vai trò trong cộng đồng dân cư.

Vừa giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, các cấp hội CCB vừa làm tốt vai trò giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Hằng năm, hội CCB và tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp triển khai thực hiện chương trình phối hợp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên với những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Nổi bật là các hoạt động giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, của quân đội và quê hương; tuyên truyền, thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”… Trong 20 năm qua, các cấp hội CCB đã phối hợp tổ chức trên 6.000 cuộc nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 500 nghìn lượt thanh, thiếu niên, học sinh. Qua đó góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Nhiều hình thức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức thiết thực. Nổi bật trong công tác phát triển đảng, các cấp hội đã tích cực bồi dưỡng và giới thiệu những hội viên ưu tú cho cấp ủy tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong 20 năm qua, toàn tỉnh có hơn 1.800 hội viên CCB được kết nạp Đảng. Hiện toàn hội có hơn 10.600 hội viên là đảng viên, chiếm gần 30% tổng số hội viên. Các đảng viên là CCB đều nỗ lực phấn đấu tốt, nhiều đồng chí đã tham gia vào cấp ủy, HĐND các cấp. Từ năm 2002 đến nay, qua các kỳ đại hội Đảng và nhiệm kỳ HĐND các cấp đã có gần 4.600 lượt đảng viên là hội viên CCB được bầu vào cấp ủy, có trên 6.900 CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

​Ông Dương Thời Ngọc, Chủ tịch Hội CCB xã, đại biểu HĐND  xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn cho biết: Là CCB, tôi luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Tôi làm đại biểu HĐND xã từ năm 2004 đến nay, tôi luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để có đề xuất chính sách phù hợp. Đơn cử gần đây, đầu năm 2023, cử tri trong xã có ý kiến về một số người dân làm nhà, ủi đất ra lấn chiếm lề đường, mương thoát nước. Từ ý kiến của cử tri, chúng tôi đã thành lập đoàn khảo sát thực trạng, kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền bà con. Sau đó người dân đã khắc phục, không tái phạm hành vi trên.

​Cùng đó, các cấp hội CCB đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với đúng chức năng, nhiệm vụ của hội. Hình thức tham gia góp ý phong phú và linh hoạt, như: tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, các đề án, chương trình về phát triển kinh tế – xã hội, những nội dung quy định về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của CCB và Nhân dân; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết của HĐND các cấp… Các cấp hội đã có hàng nghìn ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

​Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phát huy vai trò, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Đảng, đúng với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện dân chủ, thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền để thực hiện hiệu quả các mặt công tác CCB, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện. Cơ bản cán bộ, hội viên CCB đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền. Các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Theo baolangson.vn