Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng -Chủ tịch Hội CCB T.P HCM phát biểu khai mạc Hội nghị

          Ngày 26 - 12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội CCB thành phố đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu” năm 2022 và  Phương  hướng nhiệm vụ năm 2023.

          Trong năm 2022, thực hiện phong trào thi đua yêu nước” CCB gương mẫu”, Hội CCB thành phố  phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, linh hoạt, vận dụng sát với thực tiễn đất nước, thành phố và của hội và đợt thi đua cao điểm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, có tác dụng thiết thực. Các cấp Hội vận dụng sáng tạo, có hiệu quả việc vận động  tập hợp Cựu quân nhân vào Câu lạc bộ. Câu lạc bộ làm kinh tế các cấp được phát huy, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo đi đầu trong phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”, tích cực tham gia công tác đền ơn đap nghĩa, nghĩa tình đồng đội và từ thiện xã hội. Phong trào thi đua của các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ của các cấp Hội và địa phương. Hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng , trung thành kiên định  mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là lực lượng  nồng cốt tích cực phối hợp tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong phong trào thi đua nhiều cấp hội đã có nhiều công trình, mô hình, việc tốt, việc tử tế chào mừng Đại hội và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, trên cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2027.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hoàng trao cờ thi đua cho các đơn vị

         Tại Hội nghị này,  Hội cũng đã tổ chức trao tặng Cờ Thi đua, bằng khen của Trung ương Hội và Thành Hội cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

                                       Hồng Thái