Đại hội vinh dự đón nhận bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ thành phố

  Trong 2 ngày 08-9/8/2022 Hội CCB Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã thành công tốt đẹp.

   Với chủ để: “ PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”: TRUNG THÀNH –ĐOÀN KẾT-GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ; GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĂN MINH, GIÀU ĐẸP  “

    Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

Toàn cảnh đại hội 

    Báo cáo tại đại hội đánh giá tổng quát: Nhiệm kỳ qua, tuy có sự biến động về sáp nhập đơn vị hành chính phường, xã, thôn, xóm, tổ dân phố; ảnh hưởng về thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành các Đảng bộ phường, xã; Thường trực Hội CCB tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội CCB Thành phố đã đoàn kết, chủ động nổ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Cựu Chiến Binh Thành phố lần thứ VI đề ra.

Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh của thành phố; chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng Thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Nhiệm kỳ 2022-2027.

Với thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB Thành phố đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021, tặng Bằng khen năm 2017. Năm 2018, 2021 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen, năm 2020 được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Năm 2019, 2020 được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen. 5 năm liên tục được Hội CCB tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 năm 2017, 2018 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền được UBND thành phố Hà Tĩnh tặng giấy khen và công nhận tập thể lao động Tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp Hội và chính quyền các cấp khen thưởng.

Phương hướng của nhiệm kỳ tới báo cáo nêu rõ: Tăng cường đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên hội viên CCB phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia có hiệu quả xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, thực sự xứng đáng là chổ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

 Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ; đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Nhiệm kỳ mới gồm 23 đồng chí, Đại tá Trần Hậu Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội CCB tỉnh khóa VII gồm 12 đồng chí.

                                                                                              Lê Anh Thi