Sáng ngày 11/3/2022, Hội Cựu chiến binh phường Bình Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Đặng Tài Ô, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Thủ Đức; đồng chí Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo phường, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội phường và 45 đại biểu đại diện cho 159 hội viên từ 4 chi hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của Hội trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ, cũng như nêu rõ những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua. Hội CCB phường Bình Thọ hiện có 4 chi hội với 159 hội viên. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 22 hội viên mới (vượt chỉ tiêu 130%). Bình xét thi đua hàng năm, phường Hội và các chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh, phường Hội 4 năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Trong nhiệm kỳ qua, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường cùng sự phối hợp của các bộ phận trong toàn phường, cán bộ, hội viên CCB phường Bình Thọ đã giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được chú trọng, thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên; làm tốt công tác vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; luôn tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của địa phương và nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng chăm lo đời sống cho hội viên, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ vốn vay cho các hội viên khó khăn, đạt chỉ tiêu tăng hộ khá - giảm hộ nghèo theo lộ trình thành phố quy định. Trong đầu nhiệm kỳ có 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, đến nay Hội đã giúp đỡ thoát nghèo bền vững 4 hộ trên, đạt tỷ lệ 100%.Thông qua đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2022-2027 với các nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục vận động CCB đoàn kết, phát huy truyền thống bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; động viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới”, các phong trào khác của Trung ương và địa phương; phối hợp thực hiện tốt các chương trình ký kết liên tịch; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng và biểu dương những kết quả Hội đã đạt được; đồng chí cũng đề nghị tổ chức Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp của Hội để tổ chức Hội ngày càng phát triển; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ (2022-2027) gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 6 đồng chí. Đồng chí Chu Mạnh Tường tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bình Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồng Thái