Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch tỉnh hội phát biểu bế mạc hội nghị

       Sáng  29/12/2021, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội CCB Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

      Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Huỳnh - TUV, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Hội; Thường trực Hội CCB các huyện, thị, thành phố, khối CCQ và Dn tỉnh; Hội doanh nhân CCB tỉnh...

Đc Trần Quốc Việt, Phó CT Hội đọc báo cáo tổng kết

       Báo cáo tổng kết được trình bày tại hội nghị nêu rõ: Năm 2021, Hội triển khai công tác trong điều kiện Kinh tế-Xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; Chính trị xã hội ổn định; QPAN được giữ vững; Là năm đầu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuy vậy, hoạt động của Hội gặp không ít khó khăn: đó là sự bùng  phát trở lại lần thứ 4 của đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề; thiên tai, bão lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động xã hội, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và Hội viên CCB. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Hội CCB các cấp đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Để làm tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; Hội đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền và gương mẫu thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quy định của Thủ tướng Chính phủ, của cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19; Tích cực tham gia đóng góp quỹ VACXIN; Ủng hộ “Triệu phần quà đại đoàn kết” và hưởng ứng cuộc vận động của UB MTTQ tỉnhvề quyên góp ủng hộ vật chất cho thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, hỗ trợ suất ăn cho các điểm cách ly tập trung tại các địa phương.

Đại biểu huyện Nghi Xuân phát biểu thảo luận

Hội tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn, Quy định về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động phối hợp với cấp ủy và MTTQ các cấp giới thiệu nhân sự  là cán bộ hội viên CCB tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định. Kết quả bầu cử: Có 1.276 đồng chí là cán bộ, hội viên CCB trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Trong đó: Cấp tỉnh 04/54 đại biểu =7.41% ; Cấp huyện 44/418 đại biểu =10,53%, cấp xã, phường, thị trấn: 1.228/5.011 đại biểu= 24,51%. Riêng cán bộ Hội cấp tỉnh: 1/1= 100%; Cấp huyện, thị: 12/13= 92,3%; Cấp xã phường là chủ tịch, PCT hội CCB: 175/216= 81,02% (Hội CCB huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà= 100%).

Giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững

Công tác giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội luôn được phát huy. Hội đã duy trì và quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng chính xã hội và các nguồn quỹ Hội phát huy hiệu quả, không có nợ xấu, hạn chế nợ đọng kéo dài. Dư nợ vốn ủy thác NHCSXH: 912.799,66 triệu đồng (176 xã, phường có hoạt động vay vốn, 603 tổ tiết kiệm với 17.406 hội viên) . Làm tốt công tác động viên cán bộ hội viên CCB phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giúp nhau giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh Hiện có 248 doanh nghiệp; 275 hợp tác xã, tổ hợp tác; 4.498 trang trại, gia trại; 3.415hộ kinh doanh do CCB làm chủ, tạo công ăn viêc làm cho 22.598 lao động duy trì sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Giúp 478 hộ CCB thoát nghèo, (tỷ lệ hộ nghèo còn 1,08%, hộ cận nghèo còn 1,86%, hộ khá và giàu 62,54%).

Trong năm 2021, thành lập thêm Hội Doanh nhân CCB thành phố Hà Tĩnh; đến nay đã có 9/13 đầu mối cấp huyện có hội doanh nhân CCB và đi vào hoạt động đúng hướng, nền nếp, hiệu quả. Tổ chức thành lập và ra mắt 8 Câu lạc bộ (Hợp tác xã), 12 tổ tự quản CCB tham gia bảo vệ môi trường ở Hội CCB huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.

Đại biểu dự hội nghị

Tích cực vận động quyên góp của cán bộ, hội viên, các nhà tài trợ và trích một phần quỹ  “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tĩnh giúp đỡ Hội viên có hoàn cảnh khó khăn sữa chữa, ngói hoá: 129 nhà ở; làm mới 46 nhà tình nghĩa trị giá 2.857 triệu đồng và đóng góp 9.041 ngày công tại các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà, Hương Sơn, Kỳ Anh, và thị xã Hồng Lĩnh (Trong đó Hội CCB tỉnh, Hội CCB khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân CCB tỉnh hổ trợ xây mới 09 nhà với số tiền 659 triệu đồng).

Tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và phòng chống Covid - 19.

Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, Hội đã thường xuyên động viên cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vân động " Toàn hội chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động CCB tích cực “Hiến kế, hiến công, hiến đất”. Tổ chức tuyên truyền 901 buổi có 89.661 lượt người tham gia; Hội viên CCB đã hiến 67.630 m2 đất vườn, đất ở; 21.244 m tường rào, 125 lều quán, nhà tạm và 13.102 cây có giá trị kinh tế. Đóng góp 155.392 ngày công và 6.014 triệu đồng, đăng ký xây dựng 1.670 vườn mẫu (đã được công nhận 999 vườn); tham gia xây dựng 170.367 mét đường giao thông nông thôn; 192.326 mét kênh mương nội đồng. Nhận trồng và chăm sóc cây xanh trên các trục đường liên thôn, liên xã. Tích cực phát triển mô hình kinh tế do CCB làm chủ, thành lập các câu lạc bộ (HTX, Tổ HT), tổ tự quản CCB tham gia bảo vệ môi trường. Tham gia xây dựng hề thống chính trị ở cơ sở...xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị, báo cáo công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn.

       Hướng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và UBMTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh CoVid-19”, “ủng hộ quỹ VACXIN phòng chống COVID”  và lời kêu gọi của tỉnh về quyên góp ủng hộ thành phố Hố Chí Minh, các tỉnh phía Nam, cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, hội CCB các cấp, đã vận động ủng hộ tiền mặt cùng các loại vật chất trị giá: 7.385  (tiền mặt:4.775, 49 triệu đồng, các loại vật chất gồm: 56.500 khẩu trang; 11.032 suất cơm, 54.832 kg gạo, 1.186 thùng mỳ tôm, 64.228 kg rau, củ quả các loại; 389 két nước cùng các vật dụng khác quy thành tiền là: 2.614,945 triệu đồng).Hướng ứng đợt phát động đặc biệt “Triệu phần quà đại đoàn kết” của Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, Hội CCB tỉnh đã vận động ủng hộ nộp về Trung ương Hội đợt một là 305,540 triệu đồng.

              Xây dựng Hội Trong sạch vững mạnh  

      Để xây dựng Hội TSVM, Hội thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đại đa số hội viên an tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và các quy định của địa phương, tuyên truyền phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, có thái độ kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 tái lập tỉnh, 30 năm thành lập Hội CCB tỉnh…

      Bên cạnh việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, là chú trọng xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ. Tiếp tục kiện toàn, bầu bổ sung 01 đồng chí vào BCH Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Chuẩn y bổ sung 03 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ; 9 Ủy viên Ban chấp hành và 02 Ủy viên Ban kiểm tra tổ chức Hội CCB cấp huyện. Bổ sung và kiện toàn 37 Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB cấp cơ sở; Quyết định nghỉ thôi công tác Hội cho 01 đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện; 12 đồng chí Chủ tịch và 15 đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở.

     Tổ chức Hội các cấp hiện nay: Hội Cấp trên cơ sở: 14 đơn vị (Huyện:10, thành phố:01, thị xã: 02, Khối 487: 01). Hội Cơ sở: 270 đơn vị (Xã, phường, thị trấn: 216; Khối 487: 54); Chi hội: 2.038.  Hội viên: Tổng số hội viên tăng trong năm 2021: 1.071đ/c, trong đó kết nạp 964 đ/c và nhận 106 Hội viên chuyển đến; Số hội viên giảm trong năm: 1.592 đ/c, trong đó từ trần 1.348 đ/c, chuyên đi 223 đ/c, kỷ luật, xoá tên 21 đ/c. Tổng số hội viên toàn tỉnh hiện tại 79.601 đồng chí đạt tỷ lệ tập hợp 98,7%. (Trong đó: Đảng viên: 22.480, Thương BB: 17.940; )

       Công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2021 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân, TW Hội tặng bằng khen cho 05 cá nhân đạt thành tích 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; 01 cá nhân đạt thành tích trong sơ kết 7 năm, tìm kiếm,quy tập hài cốt Liệt sỹ; 02 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử, 01tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid-19. UBND tỉnh tặng BK 01 cá nhân về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, 16 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị TW Hội tặng cờ cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể, 04 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân. Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 39 tập thể, 47 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021.

Phương hướng hoạt động năm 2022 và các chỉ tiêu thi đua

Xác định năm 2022 là năm Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) gắn với các sự kiện quan trọng của Đất nước, quê hương trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Các thế lực cực đoan, thù địch tiếp tục hoạt động chống phá; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ... Để chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

        Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm cho cán bộ Hội viên kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, gương mẫu nói và làm theo Chỉ thị, Nghị quyết; nâng cao chất lượng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”, làm tốt việc “nêu gương” trong từng tổ chức Hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của điạ phương.Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống dịch CoVid-19 trong điều kiện mới.

        Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị Quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt chỉ thị 02-CT/TW ngày 6/5/2021 của Ban Bí thư TW Đảng và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/6/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Theo dõi, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội CCB các xã, phường, thị trấn;Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố, khối các cơ quan và DN tỉnh; Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội  Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 đúng quy định.

       Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thi đua chào mừng Đại hội Hội CCB các và phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tê giỏi”. Tích cực phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, gắn thi đua với khen thưởng, chú trọng khen thưởng các nhân tố mới, tập thể nhỏ và cá nhân cán bộ, hội viên tiêu biểu. Phát hành cuốn sách“Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh 30 năm xây dựng và phát triển” chào mừng Đại hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027.Tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của Hội CCB trong tham gia chương trình mực tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, đi sâu các tiêu chí “Xây dựng vườn mẫu”,“Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, nghiên cứu, phổ biến và nhân rộng mô hình xây dựng “vườn CCB xanh,sạch, đẹp, hiệu quả”... Tham gia thực hiện đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Đc Ngô Văn Huỳnh, Phó Trưởng BDV phát biểu chỉ đạo hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm 2021, tiếp tục giữ vững được hình ảnh tốt đẹp của Anh " Bộ đội Cụ Hồ " và niềm tin với nhân dân tỉnh nhà. Đồng chí cũng nhấn mạnh 5 vấn đề mà Hội cần quan tâm thực hiện trong năm 2022; đặc biệt là tổ chức tốt đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới đại hội lần thứ VII Hội CCB tỉnh. Vấn đề quan trọng của các đại hội là việc lựa chọn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới, vừa có tính kế thừa, vừa bảo đảm các tiêu chuẩn quy định, trong đó phải kể đến năng lực, trách nhiệm và sự cống hiến cho công tác Hội. Một vấn đề khác mà Hội cần quan tâm là tham gia bảo vệ giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn của tỉnh; cần sự vào cuộc của tổ chức Hội, cần sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, hội viên để tạo được lòng tin trong nhân dân, ủng hộ các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ, của tỉnh nhà.

Ký kết giao ước thi đua năm 2022

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới nhấn mạnh: Năm 2021,toàn Hội đã triển khai và hoàn thành tốt nhiều nội dung nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ Hội viên ổn định, an tâm, phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” ; gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Vị thế và uy tín của Hội CCB tiếp tục được khẳng định và là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Năm 2022, yêu cầu các cấp hội thực hiện các chỉ tiêu ký kết thi đua, cùng với 5 vấn đề mà đại diện Ban Dân vận đã lưu ý, các đơn vị thật sự chủ động, linh hoạt, đề ra các giải pháp thực hiện và tiến hành tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ mới tốt đẹp.

Các đơn vị xuất sắc nhận Bằng khen của tỉnh hội.

       Tại hội nghị, Thường trực Hội CCB tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021, đó là: Hội CCB huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh và Khối CCQ và Dn tỉnh.

                                                                               Lê Anh  Thi