Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc Khánh

Chiều 23-11, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội nếu có cũng chỉ trình Quốc hội xem xét và quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng.

Chiều 23-11, sau gần 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 5, trong đó cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng và xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Mặc dù Phiên họp được tiến hành ngay sau Kỳ họp thứ 2 khoảng một tuần nhưng các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan, nhất là của Chính phủ đã rất nỗ lực, khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị để kịp thời xây dựng, hoàn thiện…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tổng kết Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu vào việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thường kỳ tháng 5-2022 của Quốc hội khóa XV.

Mặc dù trong điều kiện, tình hình dịch bệnh phức tạp, với tinh thần làm việc rất khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành  toàn bộ chương trình đề ra, đã thành công tốt đẹp với Kỳ họp thứ hai.

“Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đối với Kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng và thống nhất tối đa xem xét, trình Quốc hội 5 nội dung lớn đã thống nhất giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo tinh thần cấp thiết nhưng phải bảo đảm chất lượng những nội dung trình Quốc hội, tạo được sự thống nhất cao.

“Chúng ta quyết tâm ở mức độ cao nhất. Trên cơ sở bảo đảm chất lượng, không ép phải làm cả 5 nội dung. Tinh thần là cố gắng tối đa thực hiện cả 5 nội dung này. Cái nào chưa đủ độ chín, chưa đủ đạt được sự đồng thuận cao thì gác lại, không bổ sung thêm bất cứ nội dung nào khác. Nếu còn thì chuyển sang kỳ họp thường kỳ tháng 5-2022”, Chủ tịch Quốc hội  nêu rõ.

Như vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, việc tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội nếu có cũng chỉ trình Quốc hội xem xét và quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, đạt được đồng thuận cao cũng như đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của các nội dung rất quan trọng này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chủ trì thẩm tra cần hết sức tích cực, chủ động, nỗ lực cao độ để bảo đảm chất lượng, tiến độ các văn bản trình Quốc hội, đáp ứng yêu cầu và các nhiệm vụ đặt ra.

Ngoài ra, về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, nhất trí đưa dự án Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định; đặc biệt hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến làm kỹ các nội hàm, dự kiến về các chính sách quy định trong dự án luật này, nhất là cần tổng kết sâu sắc thực tiễn, những vấn đề cần tổng kết, đánh giá qua hơn 2 năm phòng, chống  dịch Covid-19 để bổ sung  các cơ chế chính sách, các quy định phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch, và cũng tương thích với những luật khác mới ban hành và những dự án luật khác mà Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Ngoài ra, cũng tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình đã cam kết của hiệp định này, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành, trong dự thảo Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc.

Về công tác giám sát, để thực hiện tốt hơn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ trưởng chỉ đạo khắc phục hạn chế, vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm…

Đặc biệt, trên cơ sở xem xét báo cáo thực hiện chi phí quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, yêu cầu Chính phủ và cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiếp thu ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới để xem xét, quyết định.

Ngoài ra, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, cơ bản đồng tình, đánh giá cao báo cáo về công tác dân nguyện do Ban Dân nguyện trình và thống nhất kết luận một số nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác dân nguyện với các cơ quan bên trong cũng như với các cơ quan bên ngoài, nhất là vấn đề tăng cường công tác phối hợp.

* Trước đó, chiều 22-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Theo dự kiến, kỳ họp bất thường của Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận tối đa 5 nội dung về:
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Đề án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ); Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

HẰNG PHƯƠNG