Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến (hàng đầu, thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội.

Đại hội đại biểu các DTTS T.P Hà Nội lần thứ III năm 2019, với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc T.P Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” vừa được tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, giai đoạn 2014-2019, vùng DTTS, miền núi T.P Hà Nội có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đạt 12%/năm; không còn xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2019 còn 3%... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ở vùng DTTS ngày càng được nâng cao; Thành phố đã quy hoạch tổng thể phát triển nghề và làng nghề đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó có 13 xã miền núi có làng nghề. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được coi trọng; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Người có uy tín.

Nhiệm kỳ 2019-2024, T.P Hà Nội đề ra nhiệm vụ tiếp tục huy động mọi nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DTTS, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm; đến năm 2024 cơ bản không còn hộ nghèo; 90% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến đề nghị Thành phố cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của vùng nông thôn ven đô thị, đa dạng sinh thái để tạo sinh kế mới cho người dân, phấn đấu đến năm 2024, 14/14 xã DTTS và miền núi của Thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trí thức, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 18 cá nhân; UBND T.P Hà Nội tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014-2019.

Đại hội bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Thu Hà