Trong gần 40 năm công tác ở địa phương, dù ở lĩnh vực nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nay đã 81 tuổi, nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn và luôn tay vun xới khu vườn của gia đình có gần 100 gốc vải thiều, hơn 30 cây hồng cùng một số cây ăn quả khác.

Điều muốn nói thêm về ông là dù tuổi cao như vậy, ông vẫn cùng chi bộ, chính quyền ở địa phương củng cố xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cùng với các tổ chức đoàn thể quần chúng tích cực vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, mà ông luôn là người gương mẫu đi đầu.

HOÀNG LÂN