Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV .

Nội dung quan trọng nhất trong tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Diễn ra trong 2,5 ngày (từ 4-6 đến sáng 6-6), phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri cả nước theo dõi.

Tại phiên chất vấn, Quốc hội đã lựa chọn 4 bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia giải trình chính về các nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm, liên quan tới các lĩnh vực ngành quản lý.

Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thảo luận tại hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Quốc hội cũng sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

TTXVN