Chỉ mấy năm sau, 4 mẫu ao nuôi của anh đã cho thu hoạch hơn 4 tấn cá, trị giá gần 100 triệu đồng/năm.

Năm 2000, tranh thủ các lần gặp mặt hội đồng ngũ ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (nơi được coi là kỳ cựu nuôi rắn), anh đề nghị đồng đội giúp đỡ kĩ thuật, kinh nghiệm nuôi rắn tại gia đình. Năm 2003, anh quyết định nuôi 70 con, đến nay phát triển lên hơn 300 con rắn thương phẩm và 70 con rắn bố mẹ. Hàng năm, thu hoạch từ hai loại rắn này được gần 200 triệu đồng. Trừ chi phí, còn lại hơn 100 triệu đồng, như vậy, tổng thu nhập hàng năm của anh tới 200 triệu đồng/năm.

Anh được bình là CCB làm kinh tế giỏi của quê hương.

Bài và ảnh: Lê Hanh