Lò mổ rộng 700m2, có 23 chuồng nhốt lợn. Lò giết mổ, không hôi tanh, bảo đảm thao tác kỹ thuật. Người lao động được khám sức khỏe thường xuyên. Các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ và cấp giấy chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn môi trường, đủ điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếng lành đồn xa, khách hàng đến thuê mổ gia công ngày càng đông; giúp anh và gia đình thoát nghèo; mỗi năm, tích lũy được hàng trăm triệu đồng.

Vũ Hội