Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 28-6, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đến thăm và làm việc với Hội CCB Việt Nam. Cùng đi có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận T.Ư. Đón tiếp và làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư tại trụ sở T.Ư Hội CCB Việt Nam có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam.

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam Khóa VII, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 của lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và ý kiến của đại biểu tham dự cho thấy: Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư Đảng, Quân ủy T.Ư và Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2023, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam đi vào cuộc sống.

T.Ư Hội tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương trên toàn quốc, kịp thời đánh giá, định hướng cho hoạt động của các cấp Hội; nhất là nắm rõ tình hình, định hướng dư luận của cán bộ, hội viên trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) ở Hội CCB các tỉnh, thành phố và T.Ư Hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”…

Đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng đoàn và Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam thời gian qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận: Trong 6 tháng qua, Hội CCB Việt Nam đã nỗ lực tích cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các cấp Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Các cấp Hội chủ động tổng kết, sơ kết các văn bản của Đảng có liên quan, trong đó tiêu biểu là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị: Thời gian tới,các cấp Hội CCB Việt Nam tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB và nhân dân, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của hội viên CCB; những vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hoàng Thanh