Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi về vấn đề đầu tư kinh phí đổi mới sách giáo khoa. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết Chính phủ phê duyệt kinh phí tổng thể cho dự án đổi mới chương trình sách giáo khoa là 80 triệu USD, trong đó có 77 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA và 3 triệu USD vốn đối ứng. Tuy vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ là không sử dụng hết khoản tiền này và trả lại 16,5 triệu USD kinh phí xây dựng bộ sách giáo khoa. Tính đến nay, số kinh phí đã sử dụng khoảng 12 triệu USD, tương đương hơn 200 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục xã hội hóa, tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi ngân sách cho biên soạn sách giáo khoa đồng thời rà soát, cắt giảm tất cả những chi phí không thiết thực

Trả lời về giải pháp giảm tải cho giáo viên, Bộ trưởng khẳng định, Bộ rất ý thức vấn đề này và rất quan tâm đến giảm tải cho đội ngũ giáo viên bằng các quy định và chỉ đạo thiết thực như giảm số hồ sơ sổ sách; đổi mới phương thức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo hướng thiết thực, đơn giản hơn; rà soát để tinh giảm chương trình hiện nay theo hướng gọn nhẹ hơn và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sổ sách, xây dựng bài giảng điện tử, tập huấn trực tiếp để giảm thời gian cho các thầy, cô. Ngoài ra, Bộ cũng đang tính toán xây dựng định mức lao động cho các thầy, cô phù hợp.

PV