Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 25-7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày tại hội nghị khẳng định: Từ đầu năm 2022 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, đã thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; báo cáo Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết về tổ chức quân đội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây, dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương; kiện toàn tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân tự vệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn các hội nghị quan trọng của Đảng, Quốc hội và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn; kịp thời điều động hơn 13.500 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.200 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm nội dung, chương trình sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến; chú trọng huấn luyện sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống. Toàn quân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, toàn quân đã tích cực triển khai công tác dân vận, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt công tác chính sách và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022).

Cùng với các kết quả trên, các đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia, sản xuất; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hiệu quả công tác khoa học công nghệ, môi trường; đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn. Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, đối ngoại quốc phòng được chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 6 tháng qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của QĐND Việt Nam anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, qua đó, góp phần ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai hiệu quả Đề án điều chỉnh tổ chức biên chế QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng tin tưởng rằng, kế thừa sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục là "tấm khiên" vững chắc bảo vệ Tổ quốc và Đảng, chế độ và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất những nội dung, biện pháp, bài học kinh nghiệm nhằm triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân từ đầu năm 2022 đến nay; tiếp tục khẳng định, nhấn mạnh một số kết quả đạt được của toàn quân, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục.

Xác định nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ nay đến hết năm 2022 hết sức nặng nề, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021. Trước hết, cần chủ động nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống; tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; tổ chức huấn luyện đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; triển khai nghiêm túc, chặt chẽ nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tích cực đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chủ động phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng; triển khai tích cực đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng đúng đường lối đối ngoại của Đảng, chuẩn bị tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam và tham gia hiệu quả hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN – TUẤN HUY