An Sơn, Tam Kỳ (Quảng Ngãi): Sôi nổi các phong trào “6 không” và “5 quản”

Hội CCB phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa ra mắt mô hình “Gia đình CCB 6 không”, là không ma tuý, không mại dâm, không lây nhiễm HIV/AIDS, không có con bỏ học, không tai nạn giao thông và không sinh con thứ ba, và mô hình “Chi hội CCB 5 quản”, là tích cực tham gia đội bảo vệ dân phố, tham gia hòa giải các vụ việc trong nhân dân, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và mỗi hội viên là một thành viên xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp… Đây là việc làm không mới, nhưng đã thu hút được 136 hội viên CCB đang sinh hoạt ở 8 chi hội trong phường tham gia.

NGÔ CHÍ KHANG

Thái Bình: Năm 2010, đạt nhiều kết quả trong giúp nhau xóa nghèo

Trong năm 2010, toàn Hội CCB Thái Bình có vốn dư nợ là 218.452.000.000 đồng, giúp 15.796 hộ gia đình CCB vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với việc đó, Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 57 lớp bồi dưỡng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho 5.390 hội viên, 207 lớp bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt cho 13.589 hội viên. Nhờ vậy đến nay toàn Hội có 2011 gia trại, 338 trang trại, 128 doanh nghiệp và 2.660 ao đầm nuôi trồng thủy sản, góp phần làm ra của cải vật chất và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

ĐÌNH HÙNG

Minh Long (Quảng Ngãi): Sơ kết, tổng kết các phong trào

Hội CCB huyện Minh Long vừa chỉ đạo Hội CCB các xã Thanh An, Long Hiệp, Long Mai sơ tổng các phong trào: vận động hội viên, gia đình, người thân, nhân dân không khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; gia đình hội viên CCB không vi phạm TNXH, không vi phạm Luật ATGT, không có người phạm tội, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp và phong trào thứ ba là: hội viên CCB vận động gia đình, người thân, nhân dân không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

DƯƠNG VĂN CHUNG