Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước ký biên bản kỳ họp lần thứ 22.

Mới đây, tại T.P Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ 22 giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (viết gọn là Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam) và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản lần thứ 21. Mùa khô 2022-2023, các Đội quy tập của Việt Nam tìm kiếm, quy tập được 640 HCLS (trong đó có 1 HCLS có tên).

Trong mùa khô 2023-2024, hai bên tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng HCLS. Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Campuchia. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Tại kỳ họp, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Vương quốc Campuchia tổ chức phát hành tại Campuchia bộ phim tài liệu về quá trình phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn 2000-2022. Đồng thời, in, phát hành cuốn sách “Công tác chỉ đạo và phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn 2000-2020” bằng tiếng Khmer tại Campuchia sau khi phía Việt Nam hoàn chỉnh bản thảo...

Kết thúc kỳ họp, hai bên ký biên bản kỳ họp lần thứ 22, làm căn cứ triển khai hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia thời gian tới.

Mai Hoa