Ngày 8-2 Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và các ban Đảng.

Năm 2022, Hội CCB tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; 100% cán bộ hội viên có lập trường quan điểm vững vàng, kiêm quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị, đã đăng tải hàng trăm tin, bài trên Đặc san CCB Quảng Trị, báo T.Ư và địa phương. Tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua yêu nước, nhất là đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh”… Hội được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua Mặt trận và các Đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất xắc năm 2022, 137 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị năm 2023, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh thực hiện có chiều sâu, hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Hội năm 2023 gắn với triển khai đồng bộ 8 nhóm chỉ tiêu và 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VII đã đề ra. Đồng thời cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện NQ 35 của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là chủ trương tham gia lấy ý kiến của CCB về Luật Đất đai 2023 (sử đổi), giải phóng mặt bằng xây dựng 8 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2023; Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ sau Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ VII, tập hợp CQN hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương tham gia các CLB, BLL truyền thống; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCB, CQN và hội viên CCB.

                                                                                        Lê Phước Thọ