Hội CCB huyện Thường Tín( Hà Nội) vừa tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2011. Hội nghị đánh giá: 6 tháng qua các cơ sở Hội trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra năm 2011. Cụ thể : kết nạp được 300 hội viên, đạt 85,7 % chỉ tiêu năm; phối hợp thành lập được 3 CLB CQN, nâng tổng số CLB CQN lên 135 CLB với 5224 CQN; tổ chức 37 buổi thông báo thời sự cho 5264 cán bộ hội viên phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện truyền thống 24 buổi cho 3774 lượt người nghe. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác tình nghĩa nội bộ, vay vốn từ các Ngân hàng gần 11 tỷ đồng cho 1192 hội viên làm kinh tế. Đặc biệt, Hội đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương, nhất là tham gia và vận động nhân dân đi bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, có 285 hội viên CCB trúng cử HDDND từ cấp xã đến thành phố

Công tác Hội