Anh xây dựng gia đình với chị Hoàng Thị Mai trong lúc cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nhưng như người xưa nói “Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn”, anh chị cải tạo 1,5ha đất vườn trồng 3 vụ ngô lai; đào đắp 1ha ruộng trũng, khe sâu thành các ao để thả cá và quy hoạch 4ha đất đồi trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ. Sau đó anh phát triển theo mô hình VACR; xây dựng chuồng trại chăn nuôi từ 800 đến 1.000 con lợn thịt; mỗi năm xuất chuồng từ 80 đến 90 tấn thịt lợn ra thị trường, thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng. Anh còn mạnh dạn vay vốn đầu tư mua sắm máy xúc, ô tô tải, nhận đào ao, đào móng nhà, san lấp mặt bằng cho các cá nhân, tập thể, cụm công nghiệp trên địa bàn; tạo việc làm cho 15 lao động với mức lương từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, CCB Phạm Văn Hinh dùng máy của gia đình san lấp 1.200m3 đất đá mở con đường dài 300m, trị giá hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ cứng hóa đường giao thông, xây dựng Nhà văn hóa các thôn Hùng Xuân 1, Chành, Tân Lợi, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, “Người khuyết tật” và ủng hộ các hoạt động của Hội CCB, Người cao tuổi, Tết trung thu… hàng chục triệu đồng.
Thuận vợ thuận chồng là động lực quan trọng, Phạm Văn Hinh trở thành CCB làm kinh tế giỏi. Anh được T.Ư Hội, các bộ, ngành, UBND và Hội CCB tỉnh Lào Cai tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Hoàng Dũng