I. Thủ tục kết nạp hội viên (kể cả kết nạp lại).

  1. Việc kết nạp hội viên phải đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng với tính chất quần chúng của Hội, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn của người xin vào Hội.

  2. Người xin vào Hội phải được nghiên cứu và tán thành Điều lệ Hội, báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch bản thân và có đơn xin vào Hội.

  3. BCH tổ chức cơ sở Hội (nơi không có BCH thì do hội nghị toàn thể hội viên) thảo luận, quyết định theo đa số. Những tổ chức cơ sở Hội có chi hội thì do chi hội đề nghị, BCH tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có phân hội thì phân hội đề nghị, chi hội xem xét báo cáo BCH tổ chức cơ sở Hội quyết định.

  4. Trình tự các bước tiến hành trong buổi công bố kết nạp hội viên. Việc công bố kết nạp hội viên được tiến hành trong một phiên họp thường lệ của chi hội, hoặc tổ chức cơ sở Hội, không công bố kết nạp ở phân hội; tiến hành công bố từng người một (nếu kết nạp từ 2 người trở lên trong cùng một buổi). Các bước tiến hành như sau: Chào cờ (nếu hội trường có trang trí cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ); Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Chi hội trưởng (Chủ tịch tổ chức cơ sở Hội nơi không có chi hội) đọc quyết định kết nạp hội viên của BCH tổ chức cơ sở Hội, trao quyết định kết nạp hội viên và gắn Huy hiệu Hội CCB cho hội viên mới; Hội viên mới nhận quyết định kết nạp hội viên và Huy hiệu Hội, phát biểu cảm tưởng; Đại diện Hội cấp trên phát biểu (nếu có); Kết thúc nội dung công bố kết nạp hội viên.

II. Việc sử dụng và đeo Huy hiệu Hội CCB Việt Nam.

  1. Huy hiệu Hội CCB Việt Nam là biểu tượng của Hội CCB Việt Nam; được dùng phổ biến để hội viên đeo, hoặc dùng để trang trí trước trụ sở, trong hội trường, phòng họp, lễ đài, in trên công văn, giấy tờ, văn bản, vật phẩm của tổ chức Hội từ T.Ư đến cơ sở, nhằm thể hiện sự trang trọng, nghiêm túc và bản sắc riêng của Hội CCB Việt Nam và dùng làm vật kỷ niệm tặng người ngoài Hội, kể cả khách quốc tế có quan hệ hữu nghị, đoàn kết với Hội.

  2. Việc quyết định sản xuất và phát hành Huy hiệu Hội CCB Việt Nam thuộc thẩm quyền của BCH T.Ư Hội. Các tổ chức Hội không được sử dụng Huy hiệu Hội không do T.Ư Hội phát hành.

Hội nghị lần thứ 2, BCH T.Ư Hội khoá V (tháng 4-2013) đã quyết nghị chỉnh sửa, thu nhỏ kích thước Huy hiệu Hội CCB Việt Nam theo đúng mẫu thiết kế ban đầu. Vì thế hiện nay trong toàn Hội song song tồn tại 2 loại Huy hiệu, loại cũ và loại mới (loại mới có kích thước nhỏ hơn), nhưng đều được sử dụng và có giá trị như nhau. Trong các trường hợp sử dụng, nếu hội viên có 2 loại Huy hiệu thì nên dùng loại mới cho thống nhất.

  1. Vị trí đeo và các trường hợp phải đeo Huy hiệu Hội.

a. Vị trí đeo: Huy hiệu Hội được đeo trên ngực áo ngoài phía bên trái, khi không đeo huân, huy chương (cuống hoặc dải); Huy hiệu Hội được đeo trên ngực áo ngoài phía bên phải, khi đeo huân, huy chương (cuống hoặc dải).

  • Khi mặc quân phục nếu có biển tên thì đeo biển tên theo quy định của Bộ Quốc phòng.

b. Các trường hợp phải đeo Huy hiệu Hội: Khi tham dự các kỳ đại hội, những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc, quân đội và của Hội; khi hội đàm và tiếp khách quốc tế; đi công tác nước ngoài; dự các hội nghị, họp mặt của Hội và của các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị trong và ngoài quân đội; khi dự đám tang các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, hội viên Hội CCB, CCB và CQN.

  • Không đeo Huy hiệu Hội trong khi làm việc và sinh hoạt thường ngày.

Ngoài các trường hợp nêu trên, các trường hợp cụ thể khác, căn cứ vào tình hình cụ thể và tính chất của từng sự kiện mà người được thay mặt tổ chức Hội tổ chức sự kiện đó quy định cho phù hợp.

Hướng dẫn này nhằm cụ thể hoá Điểm 2, Hướng dẫn số 17/HD-CCB ngày 1-4-2013 của BCH T.Ư Hội về Thi hành Điều lệ Hội, đồng thời hướng dẫn thống nhất việc sử dụng và đeo Huy hiệu Hội CCB Việt Nam và được phổ biến đến các tổ chức cơ sở Hội để thực hiện. Quá trình thực hiện có vấn đề gì còn vướng mắc, các cấp Hội báo cáo về Thường trực T.Ư Hội để bổ sung, sửa đổi.

Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi (đã ký)