Ngay từ những ngày đầu, hưởng ứng Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do cấp uỷ địa phương phát động, 32/32 tổ chức Hội trực thuộc tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các cuộc thi từ cơ sở đến huyện, thị, thành phố. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thi riêng hoặc phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thi từ cấp chi hội đến xã, cụm xã và chung kết cấp huyện. Hội CCB huyện Hậu Lộc tổ chức đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước các buổi sinh hoạt chi hội. Hội CCB huyện Thạch Thành mua tặng mỗi gia đình hội viên CCB một tấm ảnh Bác Hồ để treo ở nơi trang trọng. Hội CCB huyện Như Xuân xây dựng “Ống tiết kiệm mang hình ảnh Bác” ở tất cả các chi hội. Hội CCB huyện Như Thanh phát động thi đua và tổ chức bình xét, “Tuyên dương vợ CCB tiêu biểu làm theo lời Bác”...

Ở phạm vi cấp tỉnh, trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 – 20-2-2012), lãnh đạo Tỉnh hội đã tham gia Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “CCB Thanh Hóa góp phần xây dựng quê hương thành tỉnh kiểu mẫu”. Hưởng ứng cuộc thi viết “Bác Hồ với Thanh Hóa,Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”, CCB toàn tỉnh đã có hàng vạn bài dự thi; nhiều tổ chức Hội được Đảng bộ các cấp khen thưởng; 2 hội viên CCB đoạt giải nhất, giải nhì toàn tỉnh. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, từ năm 2010, Hội đã xây dựng chủ điểm “CCB làm theo lời Bác Hồ dạy” trên ấn phẩm “Thông tin CCB Thanh Hóa” ra hàng quý, phát hành đến tất cả các cơ sở hội; phối hợp xây dựng chuyên mục phát thanh “CCB Thanh Hóa” trên sóng của Đài phát thanh truyền hình địa phương, ra mỗi tháng 2 chương trình; mỗi tháng toàn tỉnh sử dụng 9.000 cuốn “Thông tin CCB” do Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam phát hành và hiện nay đang triển khai tham gia cuộc thi viết “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”.

Đặc biệt trong mấy năm gần đây, xuất phát từ yêu cầu thực tế ở địa phương, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các huyện vùng cao biên giới, vùng đồng bào có đạo. Quan tâm hơn đến các lĩnh vực công tác có nhiều khó khăn, phức tạp như: Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, khu đô thị, hành lang giao thông; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và các TNXH.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động hết sức tích cực và làm chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đa số cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao ý thức tự giác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, tiềm năng của các thế hệ CCB đã được phát huy mạnh mẽ; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới tiếp tục được củng cố.

Trên cơ sở những thành tích, kết quả đã đạt được vào nhiệm kỳ mới, Hội CCB Thanh Hóa đã bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Bác Hồ, theo 8 chữ vàng của BCH T.Ư Đảng tặng cho Hội CCB Việt Nam, đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lấy việc “làm theo” làm chủ đạo trong tất cả các hoạt động Hội, trong tu dưỡng rèn luyện của mỗi cá nhân, trong vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức. Những năm tới, Hội sẽ luôn chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ XHCH và thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tích cực và hiệu quả hơn.

NGUYỄN ĐỨC KIÊN