Ở tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên), Hội CCB xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các Hội cở sơ trong tỉnh, sau đó Hội CCB Sở Y tế, Hội CCB Việân KSND tỉnh, Hội CCB thị trấn Tam Sơn (huyện Sông Lô); Hội CCB thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc), Hội CCB xã Hợp Châu (huyện Tam Đảo), Hội CCB xã Tân Phong (huyện Bình Xuyên), Hội CCB xã Ngũ Kiên, Hội CCB xã Vũ Di, Hội CCB xã Việt Xuân (huyện Vĩnh Tường), Hội CCB xã Hoàng Đan (huyện Tam Đường) tổ chức đại hội tiếp theo. Từ kết quả của các đơn vị làm trước, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

  1. Để tổ chức thành công đại hội, BCH Hội cần phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy ra chủ trương lãnh đạo và báo cáo đầy đủ kế hoạch, chương trình nội dung đại hội để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể địa phương tập trung giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội về mọi mặt trong quá trình đại hội. Thực tế từ 12 đơn vị đại hội điểm (2 Hội cơ sở do tỉnh chỉ đạo và 10 Hội cơ sở do cấp huyện chỉ đạo) cho thấy: Ở địa phương nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thì ở đó sẽ phát huy được sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia vào các công việc trong quá trình đại hội theo sự phân công của cấp ủy, điều hành của chính quyền, như phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc…

  2. BCH, nhất là ban thường vụ Hội CCB cơ sở phải làm công tác tổ chức đại hội chu đáo: Văn kiện đại hội, kế hoạch, chương trình đại hội, công tác bầu cử BCH khóa mới… và thông qua Hội cấp trên, cấp ủy theo quy định. Các thành viên đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu phải nắm chắc nội dung công việc được phân công và phải thục luyện kỹ trước đại hội từ 1 đến 2 ngày, nên duyệt lại chương trình lần cuối để có thời gian điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu, sai hoặc thừa.

  3. Quá trình đại hội, đoàn chủ tịch phải điều hành đại hội thực hiện đúng với nội dung chương trình, thời gian đã thông qua một cách linh hoạt, từng thành viên phải làm đúng công việc được phân công. Các ý kiến tham luận tại đại hội nên phân công cho các chi hội chuẩn bị, đi sâu vào từng nội dung cụ thể của từng chuyên đề, nhiệm vụ của Hội để phản ánh đầy đủ, toàn diện kết quả các mặt công tác Hội (cả ưu và khuyết điểm, có tính chiến đấu cao, không nên chỉ nêu ưu điểm). Số lượng đại biểu tham luận nên có từ 4 đến 5 ý kiến trở lên là phù hợp. Về công tác bầu cử ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đoàn chủ tịch, nhất là đồng chí chủ tịch phải nắm vững nguyên tắc về bầu cử và trình tự các bước tiến hành để thông qua đại hội biểu quyết từng nội dung, về cơ cấu, số lượng, danh sách ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử và biểu quyết kết quả bầu cử sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử theo đúng quy định, không được bỏ sót (đoàn chủ tịch hướng dẫn toàn bộ nội dung về nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tổ kiểm phiếu chỉ công bố số đại biểu có mặt dự bầu cử, phiếu phát ra, thu về, hướng dẫn thứ tự lên bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử).

  4. Thời gian đại hội một ngày là phù hợp, thời gian hội nghị trù bị khoảng 30 phút. Không tổ chức đại hội nội bộ sau đó lại tổ chức đại hội công khai. Nếu đại hội từ chiều hôm trước và sáng hôm sau cũng chỉ tổ chức chào cờ một lần vào chiều hôm trước.

  5. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình trước, trong đại hội. Nếu có điều kiện nên đưa tin về hoạt động của Hội trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội bằng các hình thức phù hợp để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Hội. Trên các trục đường chính của địa phương, nên trang trí một số băng-rôn để tuyên truyền về đại hội. Đặc biệt, khu vực tổ chức đại hội cần trang trí hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, tranh ảnh với nội dung, hình thức phong phú, phản ánh kết quả hoạt động của Hội và địa phương để tạo ấn tượng tốt đẹp về đại hội đối với đại biểu cũng như nhân dân.

NGUYỄN QUANG TRUNG