Vừa qua, cơ quan dại diện khu Việt Bắc – báo Cựu chiến binh Việt Nam nhận được một số đơn thư khiếu nại, kiến nghị của doanh nghiệp (là một trong những nhà đấu thầu đối với dự án “phát triển nông thôn đa mục tiêu tỉnh Thái Nguyên” do Ban quản lí dự án OFID huyện Võ Nhai tổ chức), về việc gói thầu số bẩy ( Km 21+000 ÷ Km 24 + 175,95 đường Vũ Chấn – Nghinh Tường – Sảng Mộc huyện Võ Nhai) và số năm, sáu (đường giao thông liên xã Cúc Đường – Thượng Nung – Sảng Mộc, huyện Võ Nhai – Thái Nguyên) không được khách quan, minh bạch, làm thất thoát hơn một tỉ đồng trong đấu thầu.

Ngày 27-4-2011, cơ quan Đại diện khu Việt Bắc có cuộc làm việc với UBND huyện Võ Nhai. Đại diện của UBND huyện Võ Nhai là ông Chủ tịch Bùi Công Thành, kiêm Trưởng ban quản lí dự án. Cùng ngày, chúng tôi có ngay văn bản số 110/CV-KVB, gửi ông Thành, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, về việc “Đề xuất cung cấp tài liệu liên quan đến gói thầu số bẩy và Ban quản lí dự án OFID huyện Võ Nhai- Thái Nguyên”. Ngày 10-5-2011, cơ quan Đại diện nhận được công văn số 522/CV-UBND của UBND huyện Võ Nhai, do ông Bùi Công Thành, kí với nội dung “…UBND huyện Võ Nhai đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên”!

Cơ quan Đại diện khu Việt Bắc- Báo Cựu chiến binh Việt Nam sẽ thu thập thông tin về vụ việc trên, phản ánh tới bạn đọc trong thời gian gần nhất.

Trà Hương Ly – Trọng Trường Giang