Bức tranh tổng quan nổi lên đáng ghi nhận có 1.176 hội viên tham gia cấp ủy các cấp (riêng cấp huyện 63 đồng chí, cấp tỉnh 3 đồng chí đều là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 672 hội viên là đại biểu HĐND các cấp và hàng nghìn hội viên giữ các chức vụ trong chính quyền, đoàn thể từ thôn bản đến huyện, tỉnh. Các cấp Hội có trên 17.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn giao thông, dân số kế hoạch hóa gia đình, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện...; xây dựng 1.217 tổ hòa giải và hòa giải thành công hàng trăm vụ mẫu thuẫn. Những con số đó khẳng định vai trò, uy tín của CCB trên mặt trận mới và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong nhân dân.
Hội chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân, người lao động và xã hội với các cấp, các ngành những dự án, đề án công trình phúc lợi mà quần chúng quan tâm, làm cho mọi người hiểu rõ hơn các chính sách, mang tính luật pháp. Làm lành mạnh các mối quan hệ cầu nối giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nổi bật là nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp Hội huy động được những nguồn vốn như: Chương trình 120 hỗ trợ việc làm 740 triệu đồng; vay ủy thác của Ngân hàng CSXH 483.250 triệu đồng; hội viên đóng góp 263,740 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết cho hàng nghìn lao động có việc làm, tăng thu nhập gia đình.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức 40 lớp cho 845 lượt cán bộ, hội viên tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao trình độ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất đai, cải thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường. Hội hiện có 42 doanh nghiệp, 9 HTX, 510 trang trại, gia trại do hội viên làm chủ. Điển hình là: Doanh nghiệp Công ty TNHH Trường Thọ do hội viên Bùi Văn Thọ đứng đầu, doanh nghiệp của CCB Vũ Thị Ngợi, doanh nghiệp CCB Đặng Sỹ Chuyên và các CCB Đỗ Văn Hiến, Phan Văn Truyền, Trần Văn Dự, Bạc Cầm Phiu, Nguyễn Đức Cam, Tao Văn Ơn, Sừng Sừng Khai, Lý Văn Lằm, Lù Văn Dạ, Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng Bá Tài, Phạm Bá Tiến, Phùng Trọng Đông... Những nỗ lực của Hội đã đồng hành cùng các cấp, các ngành, MTTQ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn vươn lên chiến thắng đói nghèo. Đến nay, toàn Hội còn 18% hộ nghèo, 8,2% hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt tặng quà cho 745 CCB chống Pháp và 100 CCB chống Mỹ; viết thư ngỏ vận động CCB cả nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ CCB chống Pháp nghèo làm được 28 căn nhà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Thông qua hỗ trợ của MTTQ T.P Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ 700 triệu đồng, Hội làm 12 căn nhà cho hội viên nghèo. Nâng tổng số xây dựng được 63 Nhà tình nghĩa từ các nguồn ủng hộ. Ngoài ra các cấp Hội còn tham gia ủng hộ các Quỹ "Nghĩa tình đồng đội", "Vì người nghèo", "Khuyến học khuyến tài"... để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình hội viên vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thể hiện tình đoàn kết gắn bó của CCB.
Trong nhiệm kỳ V, Hội kết nạp 2.124 hội viên mới, thành lập 18 cơ sở cấp xã và 1 Hội trực thuộc (huyện Nậm Pồ), kiện toàn 9 BCH cấp huyện và 75 BCH cấp xã; nâng tổng số lên 16.749 hội viên, sinh hoạt tại 1.532 chi hội, của 178 cơ sở. Các cấp Hội phối hợp tổ chức bồi dưỡng công tác Hội cho 2.911 lượt cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Tỉnh hội tạo điều kiện cho 100% cán bộ cơ quan tỉnh được bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, công tác Hội, công tác dân vận, các chuyên đề quốc phòng-an ninh, đối ngoại tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do T.Ư Hội phối hợp Ban Dân vận T.Ư tổ chức.
Vinh dự, tự hào được sinh sống và tiếp tục cống hiến trên mảnh đất là chiến trường xưa, 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Điện Biên được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhì và ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Cờ thưởng thi đua; T.Ư Hội và UBND tỉnh tặng 4 Cờ; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Công an tặng Bằng khen. Tỉnh hội tặng Bằng khen cho hàng trăm cán bộ, hội viên có nhiều thành tích.
Thiếu tướng, Tiến sĩ Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên