Các cấp Hội phân công 1.479 lượt hội viên tham dự các đợt tập huấn ứng dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, do T.Ư Hội và địa phương tổ chức. Hội tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH với 336.891 triệu đồng. Nhờ đó phát triển thêm 412 mô hình kinh tế, Tỉnh hội có 1.154 mô hình làm ăn hiệu quả, thu nhập hằng năm từ 70-120 triệu đồng do hội viên làm chủ. Tạo việc làm cho 15.830 lao động là CCB và người thân với mức thu nhập ổn định. Hội không còn hộ đói, hằng năm tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm được 2,5-3%; theo tiêu chí tiếp cận đa chiều, hiện còn 8,64% hộ hội viên nghèo. Từ các nguồn kinh phí hỗ trợ và sự giúp đỡ ngày công, vật liệu của hội viên Hội xoá 256 nhà dột nát, hiện còn 159 nhà dột nát do mới phát sinh. Hội viên đóng góp trên 402.600 ngày công lao động; có 540 hội viên tự nguyện hiến 84.071m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Các cấp Hội vận động hội viên ủng hộ các Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Vì người nghèo”, “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin”; “Phòng, chống lụt bão, khắc phục thiên tai”... với số tiền trên 4 tỷ đồng.
Tiêu biểu là Hội CCB huyện Hữu Lũng có trên 4.400 hội viên, sinh hoạt ở 31 cơ sở. Tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, với những chỉ tiêu, nội dung và biện pháp cụ thể, động viên khích lệ hội viên theo các tiêu chí mà phát huy tính tự lập, tự cường, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau phấn đấu. Hội tín chấp với Ngân hàng CSXH số tiền trên 56 tỷ đồng, cho gần 2.160 hội viên vay; phối hợp tổ chức 217 lớp dạy nghề, tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao KHKT cho gần 7.850 hội viên, con em hội viên và nhân dân. Nay Huyện hội có 450 mô hình làm kinh tế giỏi; trong đó có 178 mô hình thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 844 lao động với thu nhập trung bình từ 4 đến 5,5 triệu/ người/ tháng. Đồng thời, các cấp Hội tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền, vật liệu và công lao động cùng với các tổ chức đoàn thể xóa được 39 nhà dột nát. Riêng hội viên trực tiếp vận động xóa được 24 nhà dột nát, hỗ trợ 41 hội viên bị thiên tai, rủi ro, tặng 21 sổ tiết kiệm cho hội viên đặc biệt khó khăn trị giá 13 triệu đồng. Do đó các tiêu chí về quy hoạch, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất nhanh chóng được thực hiện.
Qua 5 năm phát triển kinh tế, xây dựng NTM, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn có 46 hội viên được T.Ư Hội và Tỉnh hội tặng Bằng khen.
An Hà