Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa trao quyết định và gắn huy hiệu CCB cho các hội viên.
Theo các quyết định được công bố, Hội cựu chiến binh Sở Y tế Khánh Hòa có 12 hội viên, Ban chấp hành gồm 3 thành viên, trong đó bác sĩ Lâm Quang Chứng, Phó giám đốc sở được chỉ định làm Chủ tịch hội lâm thời và tiến hành công tác đại hội trong năm 2017 theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam.