Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Phạm Vĩnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 135 của Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về việc giải thể Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh theo Đề án số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh công bố Quyết định số 135 về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Quyết định số 136 về việc chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, ủy viên Ban Chấp hành gồm 16 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ 5 đồng chí, Ban Kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Đại tá Đoàn Quyết Thắng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngay sau khi công bố các quyết định, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình hoạt động, sắp xếp ổn định tổ chức Hội, kiện toàn công tác cán bộ và triển khai các nhiệm vụ công tác Hội đến hết nhiệm kỳ năm 2022; đồng thời tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Đảng bộ tỉnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội ở cơ sở và tích cực chăm lo đời sống cho hội viên.

  Lại Tấn