Ngày 26-3-2015, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 và Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đến dự hội nghị có các đồng chí Phùng Khắc Đăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội; Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch; các đồng chí lãnh đạo Hội, Đảng ủy, đảng viên và cán bộ, nhân viên cơ quan TƯ Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị cùng tham dự.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu, Báo cáo viên Trung ương đã tổng kết các nội dung trong văn kiện trình Đại hội Đảng XII về nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện được điều đó, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt là về vấn đề trung thực, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân. Có làm được điều đó thì Đảng ta với thực sự vững mạnh, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Hoàng Linh