Để đáp ứng các yêu cầu về phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, thời gian qua, T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có nhiều hoạt động phối hợp có hiệu quả cao từ T.Ư đến các địa phương... Để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong thời gian tới, ngày 14-5-2010, tại Hà Nội, T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ NNPTNT đã tiến hành Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch giữa hai bên giai đoạn 2010-2015. Đến dự và chủ trì lễ ký có đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Cao Đức Phát, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT; các đồng chí Phó chủ tịch, Thứ trưởng và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ NNPTNT.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch giai đoạn 1997-2009 giữa hai bên do đồng chí Lê Luân, Trưởng ban Kinh tế Hội CCB Việt Nam trình bày cho thấy, hàng năm Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của ngành nông nghiệp để thực hiện các nội dung đã ký kết, trong đó nổi bật là, các cấp Hội và hội viên CCB cả nước đã hăng hái chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở mang ngành nghề, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo với xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn… Trên địa bàn cả nước đã có 701.571 hộ hội viên CCB vừa làm nông nghiệp, vừa làm ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tham gia bảo vệ 157.258 ha rừng và trồng mới 214.784 ha… Trong 5 năm gần đây, đã có hơn 2 triệu lượt hội viên tham gia lao động, đóng góp gần 15 triệu ngày công, đào đắp 8.860.573 m3 đất đá mở mang giao thông nông thôn. Hội CCB các cấp đã tổ chức 14.428 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm cho 518.047 lượt cán bộ, hội viên… Kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết liên tịch giữa hai bên trong giai đoạn 1997-2009 là rất tích cực, được đánh giá cao… Sau khi thông qua nội dung Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2010-2015 với các nội dung chính là tăng cường sự phối hợp giúp đỡ giữa hai bên về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp và nông thôn, áp dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các HTX CCB cũng như trách nhiệm và tổ chức thực hiện của mỗi bên… do đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Chánh văn phòng Bộ NNPTNT trình bày, đồng chí Trần Hanh và đồng chí Cao Đức Phát đã tiến hành ký kết Nghị quyết liên tịch giữa hai bên giai đoạn 2010-2015 (ảnh).

Việc ký kết Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ NNPTNT đã mở ra giai đoạn mới trong phối hợp công tác giữa hai bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của mỗi bên vì sự phát triển của đất nước.

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU