Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 4-9, tại Trụ sở Cơ quan Hội CCB Việt Nam Thường trực T.Ư Hội tổ chức Hội thảo về Đề án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam theo Quyết định 212/QĐ-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng, dưới sự chủ trì của Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Văn phòng của T.Ư Hội và hai đơn vị trực thuộc là Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu phân tích sâu về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất cao Dự thảo Đề án về cơ cấu của Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam; nhất trí tinh giảm 10% biên chế theo chỉ đạo của T.Ư và hai bộ phận (phòng trong Văn phòng và Ban Tuyên giáo - đã thực hiện), giữ nguyên tổ chức các Ban, Văn phòng và hai đơn vị trực thuộc là Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Về tên gọi của các ban của Hội CCB các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện Quyết định 212 của Ban Bí thư T.Ư, các ý kiến đều cho rằng cần có sự thống nhất, khi hiện đang tồn tại một số mô hình tổ chức và tên gọi khác nhau. Nội dung cuộc Hội thảo là cơ sở để Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án báo cáo Ban Bí thư trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Thanh Huyền