1. Đặt 1 số Báo CCB Việt Nam cho cấp xã để Ban chấp hành dùng chung.

  2. Đặt bản tin CCB cấp cho 8 chi hội (vì xã có 8 chi hội), còn 1 bản cho Ban chấp hành.

  3. Mua sổ quỹ, sổ nghị quyết cho các chi hội.

  4. Đánh máy (vi tính) và phô-tô các công văn báo cáo gửi lên trên và các văn bản hướng dẫn cho các chi hội.

  5. Mua chè nước sinh hoạt BCH Hội CCB xã (2 tháng 1 lần).

  6. Hỗ trợ cho chi hội CCB ở thôn xóm nào có khả năng tự tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ trong các ngày lễ lớn.

  7. Hỗ trợ cho các chi hội mỗi hội viên 2.000 đồng để chi hội chi phí sinh hoạt tháng 1 kỳ…

Tuy nhiên qua thăm dò dư luận chung, có một số hội viên yêu cầu nên trích thêm cho các chi hội để có tiền thăm hỏi ốm đau, phúng viếng và hoạt động tình nghĩa. Đặc biệt, anh em thấy cả xã chỉ mua 1 số báo CCB Việt Nam thì quá ít, nên trích hội phí mua đủ cho các chi hội để các hội viên qua báo, nắm được hoạt động của CCB cả nước. Để đáp ứng yêu cầu này, đề nghị T.Ư Hội quy định và có công văn hướng dẫn thống nhất thực hiện.

VŨ THIỆN CHIẾN