Hai bác sĩ thường tổ chức khám tại nhà, ngoài giờ làm việc, mỗi đợt hơn 30 người. Có năm (2008), các bác sĩ còn tặng 25 bệnh nhân, mỗi người 1 túi thuốc, trị giá 100.000 đồng. Được biết, cụ Nguyễn Tiến Lộ, gần 70 tuổi, là CCB và con trai, con dâu là 2 bác sĩ, đều là Đảng viên nhiều năm liền, “Tổ Đảng gia đình” luôn là gia đình văn hóa kiểu mẫu của Quảng Ninh.

Bình Vũ