Nội dung, phương pháp bồi dưỡng năm nay được Thường trực tỉnh hội chỉ đạo cần trang bị những kiến thức cơ bản và tay nghề để cán bộ Hội cơ sở thực hiện tốt các mặt công tác Tuyên giáo; công tác Tổ chức – chính sách; công tác kiểm tra giám sát; công tác vay vốn phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Các đồng chí Thường trực tỉnh hội đảm nhận các nội dung quán triệt Kết luận số 66 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 37 crua Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Chương trình hành động của Hội CCB tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCBVN trong giai đoạn cách mạng mới”; về tư tưởng tâm trạng CCBVN hiện nay và chặng đường 20 năm của Hội CCBVN
Các đồng chí Trưởng ban chuẩn bị giáo án nội dung bài giản chuyên ngành, được Thường trực tỉnh hội thông qua, đồng thời tổ chức thao giảng trước khi mở lóp. Để minh họa công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Thường trực tỉnh hội đã chọn chi hội tiểu khu 7, Hội CCB phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới giới thiệu kinh nghiệm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi hội hàng thánh… đã được cán bộ dự lớp bồi dưỡng rút được nhiều bài học phong phú. Kết quả lớp bồi dưỡng có 64 cán bộ tham gia đều đạt khá và giỏi 100%, trong đó có 12 đồng chỉ đạt loạt giỏi (19%). Qua lớp bồi dưỡng cán bộ năm nay, tin rằng những kiến thức tiếp thu sát với chức năng, nhiệm vụ của Hội sẽ được các học viên vận dụng tốt hơn trong thực tiễn hoạt động công tác Hội ở cơ sở, bám sát phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc Hội CCBVN lần thứ IV đề ra là “… Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tiếp tục đối với nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân”.

Công tác hội