Mới đây, gần 40 hội viên CCB đã đồng loạt mang dụng cụ ra quân, chia ra từng nhóm quét dọn làm vệ sinh các tuyến đường trong khu phố và tháo dỡ biển quảng cáo, rao vặt dán xung quanh các cột điện. Riêng tuyến đường HT 42, sau khi được nhà nước đầu tư xây dựng bê tông nhựa hóa xong (tháng 12/2010), do chi hội CCB tự quản đã tổ chức trồng cây xanh 2 bên đường hơn 40 cây. Kinh phí mua cây giống và phân bón gần 5 triệu đồng, vận động từ hội viên CCB và nhân dân đóng góp.

Đây là một hoạt động rất thiết thực chào mừng Quốc Khánh vừa qua, được cán bộ, nhân dân rất đồng tình và nhiệt liệt hoan nghênh.

Công tác hội