CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập kinh tế thế giới cần phải liên kết, hợp tác để phát huy lợi thế, sức mạnh của từng thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Đó là ý kiến của nhiều doanh nhân CCB đề cập trong cuộc Hội thảo chuyên đề “CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập kinh tế thế giới” do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức ngày 7-5-2010 tại Khu du lịch sinh thái Đầm Bông, TP Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội CCB và các doanh nhân CCB trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam Phạm Hữu Bồng chủ trì hội thảo.

So với giai đoạn trước khi gia nhập WTO, các trang trại, HTX, doanh nghiệp do CCB làm chủ tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, tăng thêm 4.045 trang trại, 1.629 tổ hợp tác, 179 HTX, 686 doanh nghiệp, thu hút thêm 72.635 lao động. Doanh thu của nhiều doanh nghiệp đạt hàng trăm đến hàng chục ngàn tỷ đồng/năm.

Các doanh nhân CCB đã thảo luận sôi nổi, đề cập tới nhiều vấn đề cần giải quyết như cơ chế, chính sách, xuất nhập khẩu, liên kết các doanh nhân CCB trong một hiệp hội… để đề nghị BCH T.Ư Hội bổ sung vào chuyên đề trước khi ban hành.

Kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Hữu Bồng khẳng định, những ý kiến của các doanh nhân CCB trong hội thảo sẽ được T.Ư Hội tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung vào tài liệu cho chuyên đề sắp tới sẽ ban hành.

PV