PV: Thưa đồng chí Phùng Khắc Đăng, tuyên truyền cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp sắp tới là một nhiệm vụ quan trọng, đồng chí có thể cho biết Hội CCB Việt Nam đã tham gia thế nào trong hoạt động này?*
Đồng chí Phùng Khắc Đăng: Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhận thức rõ ý nghĩa của nhiệm vụ chính trị to lớn nên Hội CCB đã chú trọng chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền. Trong công tác tuyên truyền, Hội nói rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là một việc làm tiếp sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII; là tiếp tục hoàn thiện các cơ quan như lập pháp, hành pháp, tư pháp trong thể chế chính trị của đất nước. Trong tuyên truyền đã có sự phân tích sâu sắc về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như HĐND các cấp. Trong đó làm cho các cấp Hội và hội viên tìm hiểu kỹ về sự trung thành với Đảng, với nước, với dân, về đạo đức trong sáng mà cụ thể là không vụ lợi, không tham nhũng, không nhũng nhiễu nhân dân.

PV: Được biết Hội CCB Việt Nam cũng đã có nhiều hội viên được tín nhiệm giới thiệu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí có thể cho biết thêm thông tin?
**Đồng chí Phùng Khắc Đăng: **Với CCB Việt Nam, đến giờ này chưa có điều kiện để tổng hợp trên phạm vi cả nước xem có bao nhiêu người được cử tri tín nhiệm, giới thiệu bầu cử vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhưng tôi khẳng định số lượng không phải ít. Ví dụ ở một huyện miền núi, danh sách cử tri có khoảng hơn 6 vạn người mà đã có hơn 100 CCB được cử tri tín nhiệm giới thiệu tham gia HĐND các cấp, đó là một tín hiệu đáng mừng. Số liệu là vậy nhưng cũng không thể chủ quan vì cuộc bầu cử đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút là giai đoạn vận động bầu cử. Các CCB này mặc dù được tín nhiệm, được giới thiệu nhưng có được trúng cử không còn phụ thuộc vào chương trình hành động tranh cử đưa ra. Chương trình đó có thực tiễn hay không, có phản ánh được ý Đảng, lòng dân hay không? Tôi cho rằng trình độ dân trí của chúng ta ngày càng được nâng lên, cử tri của chúng ta thừa biết chương trình nào là thiết thực vì lợi của dân, chương trình nào là hào nhoáng, mị dân. Cử tri của chúng ta cũng rất tôn trọng những người tham gia ứng cử nhưng cũng rất khắt khe và không khoan nhượng với những người lợi dụng vật chất để mua chuộc cử tri.

PV: Cơ cấu, tiêu chuẩn và chất lượng các đại biểu Quốc hội, HĐND đang là những vấn đề được dư luận và nhân dân hết sức quan tâm. Đồng chí có thể cho biết quan điểm của mình đối với những vấn đề này?
**Đồng chí Phùng Khắc Đăng: **Đại biểu Quốc hội và HĐND phải có trí thức, có năng lực, có khả năng cống hiến năng lực và sự hiểu biết trong việc xây dựng luật pháp, trong phản ánh nguyện vọng của cử tri, trong kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và phải có trách nhiệm cao trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Qua ba vòng hiệp thương, các đại biểu trong đó có các đại biểu là CCB đã được cử tri tín nhiệm, giới thiệu đưa ra bầu. Tôi tin chắc rằng các đại biểu này có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp. Đây cũng là những người tâm huyết với dân, với nước, được nhân dân tin cậy. Tuy nhiên số lượng đại biểu được lựa chọn chỉ giới hạn trong 500 người nên còn tùy thuộc vào quá trình vận động và sự đánh giá của người dân.
Về cơ cấu và tiêu chuẩn của các đại biểu, đây là hai nội dung rất quan trọng, có quan hệ khăng khít với nhau nhưng nếu phải đánh giá cái nào quan trọng hơn thì tôi khẳng định tiêu chuẩn của đại biểu là quan trọng nhất là cái mà Đảng và nhân dân cần nhất đối với một đại biểu, người đại diện cho các cử tri. Cử tri bao giờ cũng mong muốn người đại diện cho mình có tâm, có tầm để đưa cái tâm, cái tầm vào hoạt động thực tiễn theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo dõi hoạt động trong các nhiệm kỳ đã qua của các đại biểu, có cử tri từng nói thật kém nhất khi có các đại biểu cả nhiệm kỳ chẳng nói được điều gì mà cũng chẳng phản ánh được nguyện vọng của nhân dân và nếu có nói thì chỉ nói chung chung, né tránh.
Về quan hệ tiêu chuẩn và cơ cấu cũng có ý kiến cho rằng chúng ta nặng về cơ cấu quá nên bỏ lọt những ứng cử viên có tâm huyết với nhân dân, tôi cho rằng nói như vậy cũng chưa thật đủ. Xét về hình thức Quốc hội của ta đã ấn định chỉ bầu 500 đại biểu, nếu không chú ý đến cơ cấu vùng miền, dân tộc, cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thì không thể có đại diện cho cử tri cả nước, không đại diện được cho các tầng lớp của nhân dân.

PV: Vừa qua một số đối tượng xấu đã tuyên truyền quan điểm cho rằng những người tự ứng cử có tri thức, có năng lực nhưng hầu như đều bị loại vì sự thiếu minh bạch trong quá trình bầu cử. Đồng chí đánh giá quan điểm này thế nào?
**Đồng chí Phùng Khắc Đăng: **Đầu tiên tôi phải khẳng định là điều đó hoàn toàn không đúng. Trong quá trình vận động bầu cử vừa qua có một số người tự ứng cử và đã được cử tri lựa chọn qua ba vòng hiệp thương nhưng cũng có những người chưa được lựa chọn. Tôi cho rằng có thể những người đó tốt nhưng có thể chưa toàn diện, những người đó có những đóng góp nhất định nhưng tầm ảnh hưởng với xã hội, với cộng đồng chưa cao nên có thể chưa được cử tri lựa chọn. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên có một số phần tử lợi dụng điều này để tuyên truyền lệch lạc, cho rằng chúng ta không dân chủ, không minh bạch trong quá trình lựa chọn. Đó chính là thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ ta cũng như công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này.
Do đó các cấp Hội CCB cần tích cực tuyên truyền và làm rõ những thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng đợt bầu cử này để công kích chúng ta về dân chủ, xuyên tạc nhằm làm lung lạc tinh thần của người dân hòng làm giảm hiệu quả cuộc bầu cử của chúng ta. Tuyên truyền vận động nhân dân, Hội CCB và các hội viên tích cực vận động người thân trong gia đình, nhân dân tham gia thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân là tham gia bầu cử đúng và đủ đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Hoàng Linh (thực hiện)