Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - ứng cử viên đại biểu Quốc hội do Trung ương gửi về, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Châu - thuộc đơn vị bầu cử số 2.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu chính thức, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các cử tri đã bày tỏ niềm tin tưởng đối với các ứng cử viên và bày tỏ nguyện vọng các đại biểu sẽ dành hết tâm, hết sức phục vụ nhân dân; đồng thời sớm triển khai thực hiện các chương trình hành động để góp phần xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Châu cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông nông thôn, đường điện cho vùng sâu, vùng xa và công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đất sản xuất nông nghiệp.

HL