Phóng viên Báo CCBVN đã tiếp tục tìm hiểu thêm và thông tin tới bạn đọc:

Kiểm soát ẩu hay cố ý không biết? Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN khoá IV, nhiệm kì 2010- 2015. ", Ban Thường vụ Đảng uỷ đã có quyết định số 140 - QĐ/TV ngày 30/11/2009 về việc quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội, trong đó có Tiểu ban nhân sự. Song có uỷ viên của Tiểu ban nhân sự chưa đúng thành phần (đồng chí Vũ Đức Dục, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình không phải là cấp uỷ viên) như hướng dẫn số 33 - HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 18 - HD/ BTCTU ngày 28/10/2009 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nêu rõ: ( *Tiểu ban nhân sự có từ 5 - 7 đồng chí, do cấp uỷ quyết định thành lập, gồm bí thư, các phó bí thư, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức và một số uỷ viên thường vụ cấp uỷ). * Tại cuộc họp ngày 29/7/2010 khi phát hiện thấy thành phần Tiểu ban nhân sự trong quyết định số 140 - QĐ/TV chưa đúng thành phần như hướng dẫn, Ban thường vụ Đại học Thái Nguyên đã có quyết định số 222- QĐ/TV ngày 31/7/2010 quyết định : Điều chỉnh Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ ĐHTN đúng hướng dẫn số 18 - HĐ/BTCTU ngày 28/10/2009 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Việc thực hiện quy trình nhân sự cấp uỷ khoá IV còn chậm về tiến độ thời gian(đến ngày 29/7/2010 mới thực hiện bước 7), theo quy định trong hướng dẫn số 18 - HD/ BTCTU ngày 28/10/2009 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên, bước này phải hoàn thành trong tháng 5/ 2010.

***Đại hội lại vẫn chưa thoả ý Đảng, lòng dân ! ***

Vấn đề gây nhiều thắc mắc nhiều nhất của các đơn vị thành viên đó là việc phân bổ đại biểu: '' ... Về xây dựng đề án phân bổ đại biểu cho các chi, đảng bộ trực thuộc dự đại hội Đảng bộ ĐHTN: Thường trực Đảng uỷ, trực tiếp là đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo đề án, đã xin ý kiến các đồng chí Đảng uỷ viên, Thường trực Đảng uỷ tổng hợp, làm tờ trình báo cáo đồng chí Bí thư, nhưng không thông qua Ban thường vụ Đảng uỷ và Ban chấp hành Đảng bộ để thảo luận, thống nhất trước khi ký ban hành. Do vậy, các đồng chí Đảng uỷ viên không biết ý kiến của mình có được tiếp thu hay không, số lượng đại biểu được phân bổ cho mỗi chi, đảng bộ cơ sở là bao nhiêu , (đơn vị nào biết số lượng đại biểu của đơn vị đó)''.

Như vậy, việc chuẩn bị đề án phân phối đại biểu dự đại hội chưa được công khai, dân chủ, và chưa đúng quy định tại điểm 2, điều 11, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam: '' Cấp uỷ triệu tập đại hội quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các Đảng bộ trực thuộc căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ theo hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương''.

*''... Trách nhiệm này trước hết thuộc về đống chí Từ Quang Hiển là người đứng đầu cấp uỷ, trong đó có trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ là người trực tiếp giúp việc cho Bí thư và có trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ...''. *

Cũng xin thông tin thêm cho độc giả là trước ''sức ép'' từ nhiều phía: làn sóng đấu tranh của các trường thành viên, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và báo chí, ông Từ Quang Hiển buộc phải ra quyết định số 424 QĐ/TV ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc điều chỉnh số lượng và bổ sung chỉ tiêu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV. Đại hội được tổ chức vào hồi 16 giờ ngày 26/9/2009 để bổ sung thêm 79 đại biểu, nâng tổng số đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần IV là 300 đại biểu. Tuy nhiên, các đại biểu ở các trường thành viên vẫn chưa ''thoả lòng'' cho lắm vì số lượng đại biểu của khối cơ quan ĐHTN vẫn được giữ nguyên, không bị'' bớt đi'' người nào, trong khi các trường thành viên khác mặc dù số lượng đảng viên và số lượng tổ chức đảng nhiều hơn khối cơ quan ĐHTN gấp 5 đến 10 lần cũng chỉ được'' thêm'' rất ít. Theo phản ánh của dư luận tỉnh Thái Nguyên thì đây là một kỳ đại hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Ông giám đốc dùng tay" che trời"!

Ngày 06/5/2009, đồng chí Từ Quang Hiển ký văn bản số 513/ĐHTN với danh nghĩa thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ( nhưng thực chất là báo cáo của Thường trực Đảng uỷ và lãnh đạo ĐHTN) gửi Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Vụ tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục và đào tạo và Thường trực tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo tình hình trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ( KT và QTKD), trong đó có nhận xét đánh giá đối với đồng chí Trần Chí Thiện, Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học và quản trị kinh doanh.

Theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN khoá III, nhiệm kì 2005 - 2010, Thường trực Đảng uỷ không được giao thẩm quyền nhận xét, đánh giá và đề xuất về những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ đối với hiệu trưởng các trường thành viên, trưởng đoàn thể ĐHTN, phó hiệu trưởng các trường thành viên, Trưởng ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHTN. Nhiệm vụ và thẩm quyền này được giao cho Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHTN. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ ĐHTN đã kí công văn trên thay mặt Ban thường vụ khi chưa thông qua Ban thường vụ Đảng uỷ. Việc làm này trái với quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN khoá III, nhiệm kì( 2005 - 2010(điểm 4, phần III).

Về vấn đề này, tại báo cáo số 9111/ BGDĐT- TCCB ngày 13/10/2009 do đồng chí Vụ trưởng, Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Mạnh Nhị thừa lệnh Bộ trưởng ký báo cáo Ban cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và đào tạo , Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo kết quả xác minh một số vấn đề liên quan đến trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã chỉ rõ:'' **Đây là khuyết điểm của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên''. **

Ngày 12/4/2010, ĐHTN có công văn số 480/ĐHTN - TCCB gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo về công tác bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học Kỹ thuật công nghiệp:

Căn cứ vào sổ ghi biên bản họp Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHTN và kết quả làm việc với từng đồng chí Uỷ viên BTV ĐU , nhận thấy : Ngày 31/3/2010, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHTN đã họp bàn về phương án quy trình nhân sự Ban giám hiệu trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp. Tại hội nghị đã đưa ra 2 phương án để đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo:

(1) Lấy phiếu lại trong Đảng uỷ Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp đối với đồng chí Phan Quang Thế.

(2) Thực hiện quy trình với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự trong ĐHTN.

Sau khi trao đổi, thảo luận, Ban thường vụ thống nhất kết luận: báo cáo xin ý kiến Bộ về 2 phương án trên.

Nhưng trong công văn xin ý kiến Bộ do ông Ngô Văn Hải, Phó giám đốc ĐHTN ký ( theo ý kiến của đồng chí Hiển) đưa thêm phương án: '' Trong trường hợp cả 2 phương án trên không thực hiện được thì đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo miễn nhiệm Hiệu trưởng, ĐHTN sẽ miễn nhiệm các đồng chí Phó hiệu trưởng để chỉ định một ban lãnh đạo mới bao gồm một số đồng chí hiệu phó hiện nay và một số đồng chí mới. Sau một thời gian ổn định thì sẽ tiến hành quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới của nhà trường".

Trách nhiệm này trước hết thuộc đồng chí Từ Quang Hiển - Giám đốc ĐHTN và có trách nhiệm đồng chí Ngô Văn Hải- phó giám đốc Đại học Thái Nguyên, báo cáo đề xuất với Bộ về phương án chưa được Ban thường vụ Đảng uỷ quyết nghị thông qua.

***Còn một việc nữa cũng gây không ít bức xúc về công tác tổ chức cán bộ. ***

Ngày 6/4/2010, ông giám đốc ĐHTN Từ Quang Hiển ra quyết định số 320/QĐ - ĐHTN, bổ nhiệm ông Đỗ Anh tài giữ chức vụ Trưởng Ban quản trị thiết bị của ĐHTN và quyết định số 493/ QĐ - ĐHTN ngày 26/5/2010 điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Quang Thiệu giữ chức vụ Trưởng Ban quy hoạch - Giải phóng mặt bằng của ĐHTN.cả hai ông này đều là cán bộ của trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhưng do mắc nhiều khuyết điểm và đang trong thời hạn bị xem xét kỷ luật nên được ông Hiển lôi về ĐHTN để ''nhắc nhở''. Việc điều động, bổ nhiệm này đối với ông Tài và ông Thiệu là thực hiện nghị quyết của BTV ĐU và theo thẩm quyền của Giám đốc ĐHTN. Song, việc quyết định điều động, bổ nhiệm này không đúng với chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào Tạo ( chưa chỉ đạo kiểm điểm) và không làm việc, thống nhất với cấp uỷ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; là vi phạm quy định tại Quyết định số 27/ 2003/QĐ - TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, vi phạm khoản 5, điều 27 Nghị định số 35/ 2005/QĐ - CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ. '' Cán bộ, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật không thực hiện việc điều động, biệt phái, bổ nhiệm, giải quyết nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ thôi việc''. Việc quyết định trên trách nhiệm chính thuộc về ông Từ Quang Hiển người đứng đầu cấp uỷ, trong đó có trách nhiệm của Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHTN.

Những việc làm sai nguyên tắc trên đã làm cho các đơn vị cấp dưới của ông Hiển rất ''bực mình'', nó tựa như những con sóng dưới lòng đại dương, nó có thể'' nhào lên'' bất cứ lúc nào khi có cơ hội.

*( Còn nữa) *

Quốc Hưng