Khi mới thành lập, toàn Hội có 0,5% số hộ đói, 29,5% số hộ nghèo, số hộ khá giàu chỉ có 14%. Các cơ sở Hội đã động viên hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi khả năng hiện có, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời có nhiều hình thức, biện pháp thiết thực hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế như: Trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ giống, cây con, vật tư, tham quan mô hình làm kinh tế giỏi, nhận thầu ao hồ, trông nghĩa trang, quản lý chợ, canh đê sông Hồng. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội còn phối hợp với các ngành công thương, nông nghiệp, khuyến nông huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Hội khuyến khích góp quỹ Hội, đến nay, toàn huyện có quỹ 1.354 triệu đồng và tín chấp vay vốn ở các kênh ngân hàng, tín dụng hơn 40 tỷ đồng, giúp 5.000 lượt hội viên vay vốn làm kinh tế. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2009, số hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 0,63%.

Cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, các cơ sở Hội đã làm tốt việc chăm lo tinh thần cho hội viên, làm tốt hoạt động tình nghĩa nội bộ, thăm hỏi hội viên ốm đau, giúp đỡ hội viên gặp rủi ro, hoạn nạn, giúp xây, sửa nhà cho 15 hội viên, số tiền hoạt động tình nghĩa tròng 20 năm qua tới gần 1 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được hơn 20 năm qua, Hội CCB huyện Thường Tín đã được BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 5 bằng khen; năm 2009 được UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

VŨ THỊ HẬU