Thế rồi niềm mong đợi đã đến, ngày 11-4-1990, Thường vụ Thị uỷ ra quyết định thành lập Hội và chỉ định 9 đồng chí trong BCH lâm thời do đồng chí Chu Mạnh Tường làm Chủ tịch, tôi làm Phó chủ tịch. BCH lâm thời gấp rút họp bàn kế hoạch xây dựng Hội của mình theo chỉ đạo của Hội CCB tỉnh và lãnh đạo thị xã.

Trong buổi họp, chúng tôi bàn thực hiện mấy nhiệm vụ: Thứ nhất là, khẩn trương đến từng nhà CCB để lập danh sách và báo tin Hội CCB được thành lập, đồng thời mời đồng chí vào Hội. Thứ hai là, gấp rút xuống cơ sở bàn với cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở và cử một số đại diện lâm thời để có đầu mối hoạt động. Thứ ba là, gấp rút chỉ đạo Đại hội CCB ở phường, xã trong toàn thành phố. Ngày đó không có phương tiện đi lại, chúng tôi đi cơ sở bằng xe đạp cũ. Thị xã có 13 phường, xã (lúc ấy chưa nhiều xã, phường như bây giờ), 9 anh em chúng tôi đều đến hết; ở đâu cấp uỷ, chính quyền cũng phấn khởi, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho chúng tôi làm việc. Khi có danh sách CCB của các xã, phường, chúng tôi tổ chức cho cơ sở họp với các đồng chí mới gia nhập Hội, rồi thông báo cho anh em dự kiến tổ chức đại hội cơ sở. Các đồng chí được đại hội bầu vào BCH đều phấn khởi vui vẻ nhận nhiệm vụ. CCB phường Bồ Xuyên có sáng kiến kết nghĩa với công an để giữ gìn ANTT, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của người lính khi về với đời thường. Sau đó huyện Bồ Xuyên xây dựng phong trào nghĩa tình đồng đội. Đồng chí Hà Quốc Toản lúc đó là Chủ tịch Hội CCB tỉnh, về thăm đã nói: “Trung ương Hội và tỉnh chưa có chủ trương mà các đồng chí đã bàn, đã làm thế này là rất tốt, rất đáng hoan nghênh”.

Sau đại hội cơ sở, chúng tôi lại gấp rút chuẩn bị cho Đại hội CCB của thị xã. Đại hội đại biểu lần thứ nhất này diễn ra thật ấm tình đồng đội, các đồng chí đại biểu quân phục chỉnh tề, ngực đỏ thắm huân, huy chương Kháng chiến và phù hiệu đại hội, tập trung rất sớm và vui mừng chào đón các đồng chí lãnh đạo CCB tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và đại diện các tổ chức đoàn thể của thị về dự. Đại hội diễn ra thật trang nghiêm, long trọng và thành công tốt đẹp. 9 đồng chí được đại hội bầu vào BCH khóa I như dự kiến, trong đó đồng chí Huỳnh Văn Tuynh làm Chủ tịch. Lúc ấy Hội mới có 13 hội cơ sở, 106 chi hội gồm 1.085 hội viên, trong đó 1 thiếu tướng, 37 thượng đại tá, 160 trung thiếu tá, 771 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay đã 20 năm, nghe các đồng chí lãnh đạo Hội kể lại, tôi thấy Hội CCB thành phố chúng tôi đã có 24 cơ sở Hội, gồm 19 hội xã, phường và hội cơ quan, 8.196 hội viên, tăng 8 lần so với số hội viên ban đầu, 100% địa bàn thôn, tổ dân phố có chi hội CCB. Từ đó đến nay đã là 4 kỳ đại hội, nhưng Hội của chúng ta luôn biết kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được để tăng cường vận động CCB đoàn kết phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhất là ổn định chính trị ở cơ sở, động viên CCB nêu cao ý chí và nghị lực giúp nhau nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, được Thành uỷ đánh giá là tổ chức chính trị vững mạnh, liên tục được chính quyền và Hội CCB cấp trên khen thưởng. Năm 2005, Hội CCB thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nay đang đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba. Tôi mong Hội tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác CCB, đồng thời tích cực thực hiện vai trò nòng cốt vận động CCB trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng là thành viên của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.


Đại tá Trần Văn Lai kể Hữu Thanh ghi