Nay nâng lên 2.000 đồng x 12 tháng = 24.000 đồng. Một người đã có từng ấy, một chi hội có mươi người, một trăm người, nhân lân thành số tiền khá lớn. Bây giờ, trên cho phép giữ lại ở cơ sở 50%. Trên cũng hướng dẫn số tiền đó chi phí cho các hoạt động, trong đó có mua một tờ báo CCB Việt Nam, giá chỉ 3.000 đồng, không đáng là bao. Chúng tôi thấy, ý trên thật tuyệt vời. Nhưng chúng tôi cũng thấy món ăn tinh thần này vẫn vắng bóng ở nhiều chi hội. Mỗi khi chi hội CCB họp, không có báo đọc trước lúc bàn công tác, nghe tẻ nhạt quá. Đồng chí chi hội trưởng chỉ phổ biến vài nội dung qua loa, thế là xong, trong khi đó các hội viên không có báo để đọc chung, để “giao lưu” với các đồng đội, các CCB trên mọi vùng miền Tổ quốc…

Chúng tôi đề nghị lãnh đạo các cấp Hội kiểm tra, nhắc nhở các chi hội sớm đặt mua Báo CCB Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về món ăn tinh thần này cho hội viên.

NGUYỄN TIẾN AN

(phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)