Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp tặng Bằng khen cho CLB CCB làm kinh tế của Hội CCB huyện Thống Nhất.

Ngày 6-3-2020, Hội CCB huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của CLB CCB làm kinh tế giai đoạn 2018-2019.

Giai đoạn 2018-2029, CLB CCB làm kinh tế huyện Thống Nhất tập hợp hàng chục hội viên tiêu biểu, nhiệt huyết có những thành tích đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên CCB trong huyện.

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội CCB tỉnh, huyện khen thưởng và trao chứng nhận “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” cho nhiều thành viên CLB CCB làm kinh tế huyện Thống Nhất.

Minh Hằng