Liên tục 17 năm làm công tác phong trào ở địa phương, ông luôn tỏ rõ trách nhiệm, được hội viên CCB và nhân dân tín nhiệm. Ông thường xuyên xuống cơ sở tiếp cận với thực tế, đặc biệt những xã có phong trào yếu kém, lăn lộn giúp cấp dưới tháo gỡ khắc phục khó khăn. Hội CCB huyện do ông phụ trách nhiều năm liền được trên công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh. Ông đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá giúp nhiều hội viên thoát được nghèo. Tiếng nói của ông luôn có uy tín với các tầng lớp xã hội ở địa phương, động viên được con cháu luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cuộc hòa giải khúc mắc trong xóm có ông tham gia, đều thành công, êm thắm, tạo được niềm tin đoàn kết trong khu dân cư.
Trong dịp chi bộ triển khai bước 2 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông đã hiến hơn 30 m2 đất giải tỏa làm đường liên thôn, và đây là lần thứ 3 ông hiến đất cho tập thể làm các công trình phúc lợi xóm. Vì vậy ông được con cháu và bà con luôn ngưỡng mộ, gọi ông bằng cái tên trìu mến: “Anh bộ đội Cụ Hồ”

CTH