Năm 1982 ra quân với bệnh binh 2/3, sống ở khối Tân Hợp, Hưng Dũng, Thành phố Vinh. Anh tâm sự ngày 19-5-1990, nhân dân Việt Nam kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Bác Hồ, người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa thế giới, đó là thời điểm bắt đầu thôi thúc anh sưu tầm ảnh Bác, để thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc lãnh tụ vĩ đại của anh. Anh tìm đến Bác Hồ là anh tìm đến mượn rồi đưa ra hiệu ảnh quét, sao chụp, photo mang về nhà. Anh về quê hương Diễn Châu, qua nhà anh em nội ngoại, nhờ tìm ảnh Bác. Năm 2002, người nhà ở Quận 7 – Tp Hồ Chí Minh điện ra có một số địa chỉ có ảnh bác, anh đi tàu hảo vào luôn. Năm 2004, người nhà ở quận Hoàng Mai – hà Nôi nhắn ra để sưu tầm ảnh Bác, an hra đến 3 lần riêng Hà Tĩnh, Thanh Hóa anh đi nhiều lần.
Anh Tạ Quang Lộc cho biết: Anh sưu tầm về, rồi chia ra từng chủ đề, từng thời kỳ hoạt động của Bác. Có 4 chủ đề tiêu biểu: Những người thân gia đình Bác Hồ: 50 ảnh; di tích, kỷ vật gắn với tuổi thơ Bác Hồ: 60 ảnh; Bác Hồ với quê hương Nghệ An: 200 ảnh; thời kỳ hoạt động của Bác từ năm 1930-1969 có 260 ảnh; tổng cộng bộ sưu tập ảnh Bác của anh có 500 ảnh. Ngoài ra anh sưu tầm được 360 mẩu chuyện về Bác được đăng ở các sách báo. Anh cho hay, vừa qua, anh đã làm 4 Panô trưng bày 250 ảnh ở Nhà văn hóa khối để cho mọi người tới xem; sắp tới làm tiếp 2 Panô nữa để trưng bày ở Nhà truyền thống làng Đỏ Hưng Dũng để được nhiều người tới xem hơn.