Một trong những điểm nhấn nổi bật của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội từ đầu năm 2022 đến nay là toàn quân tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy T.Ư về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Ngay từ những ngày đầu năm, Quân uỷ T.Ư đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết 847. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Quân uỷ T.Ư nhằm cụ thể hoá Kết luận số 21 và Quy định số 37 của T.Ư, sát với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Quân đội. Cán bộ các cấp tại 51 điểm cầu trong toàn quân đã được trực tiếp nghe giới thiệu về nội dung của Nghị quyết.

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết 847 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, có ý nghĩa quan trọng, biến nhận thức thành hành động cách mạng trong tình hình mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay sau khi Nghị quyết 847 được ban hành, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định những việc cần làm ngay. Toàn quân triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, gắn liền với nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nhất là ở đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Chia sẻ về quá trình triển khai Nghị quyết 847 tại đơn vị mình, Thiếu tá Phạm Văn Cảnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 cho rằng: “Quân uỷ T.Ư đã cụ thể hoá 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, qua đó giúp cho cấp cơ sở chúng tôi cụ thể hoá vào các bài giảng. Chúng tôi lấy dẫn chứng cụ thể, sát với tình hình đặc điểm của đơn vị để xây dựng bài giảng cho cán bộ, đảng viên và hạ sĩ quan chiến sĩ trong đơn vị về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Từ đó, xây dựng nên những hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cụ thể ở ngay trong đơn vị. Từ đó nhân rộng những điển hình tiên tiến ở đơn vị trong quá trình phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp rất chặt chẽ giữa yếu tố xây và chống. Việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt là với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp đã phát huy tinh thần nêu gương cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị rất tốt. Việc triển khai sâu rộng Nghị quyết góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của truyền thống đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nhất là những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Đại tá Lã Văn Hùng - Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: “Nghị quyết 847 của Quân ủy T.Ư đã định hướng sâu sắc, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ vùng 4 Hải quân tiếp tục phát huy cao hơn nữa truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân, danh dự người quân nhân Vùng 4, bộ đội Trường Sa; lan tỏa tinh thần cống hiến, hy sinh, quyết giữ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc trong bất luận hoàn cảnh nào”.

Bên cạnh đó, việc xử lý đối với những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội đã được tiến hành nghiêm minh, không có vùng cấm. Qua quá trình triển khai thực hiện từ trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, và những mô hình đó rất sát với đời sống của bộ đội. Trong đó phải kể đến mô hình như: “Tiếng nói chính trị viên”, mô hình “Tổ ba người cùng tiến”, mô hình “Gương sáng soi cùng”… đã phát huy hiệu quả rất tốt. Những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” trong thời kỳ mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: “Đối với hoạt động của các đơn vị thì triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp mà nghị quyết đề ra, và các nhóm giải pháp đó cần được cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật, pháp luật trong việc xây dựng Quân đội vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Giải pháp nữa rất quan trọng là từ những mô hình chúng ta đã có, cần tiếp tục xây dựng và nhân lên trong toàn quân, các mô hình bám sát vào đời sống bộ đội. Quá trình thực hiện phải làm cho cán bộ, đảng viên và bộ đội nắm rõ được 5 đặc trưng Bộ đội Cụ Hồ để phát huy. Đồng thời phải nắm được 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân mà Nghị quyết đã chỉ ra để kiên quyết chống”.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn xung kích đi đầu trong gian khó, tạo nên những thành quả ở mọi miền đất nước. Tiên phong trong thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 847 chính là bước cụ thể hoá phấn đấu xây dựng Quân đội ngày càng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” để xứng đáng với danh xưng cao quý: Bộ đội Cụ Hồ.

Nguyễn Pháp