Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2012-2017. Trên cương vị mới, ông Tống Hùng Cừ tích cực tìm hiểu và mỗi năm ông có một sáng kiến, một mô hình hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phong trào CCB phát triển. Nổi bật là mô hình “CCB hiến đất làm đường xây dựng NTM”, Hội vận động hội viên và nhân dân hiến gần 5.000m2 đất trị giá hàng tỷ đồng để xây dựng đường giao thông từ ngõ xóm, đường làng đến đường nội đồng. Mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa đặt trên giải phân cách cứng Quốc lộ 1A”, được thực hiện năm 2015 với 11 tổ, 84 hội viên tham gia, làm thay đổi cơ bản về ý thức, thói quen của người dân trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, Hội làm điểm tại thị trấn Hà Trung rồi nhân rộng thành 36 tổ với 121 hội viên tham gia; nhận giúp đỡ 33 người nghiện, 5 người lầm lỗi. Sau gần một năm có nhiều đối tượng chuyển biến tốt, đi uống thuốc methadon đều đặn và cắt được cơn nghiện… Ông cho biết: Các mô hình phải sát với thực tế của địa bàn, tạo được sự đoàn kết, thống cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia và phải làm việc với tất cả nhiệt tình và trách nhiệm của mình thì mới thành công.
Với những kết quả hoạt động, Chủ tịch Huyện hội Hà Trung Tống Hùng Cừ liên tục được bầu là Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở, được T.Ư Hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Tỉnh hội Thanh Hóa tặng nhiều Bằng khen. Vinh dự hơn nữa, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.
Trung Hà