Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2022-2023.

Mùa khô 2022-2023, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mặc dù còn những khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được triển khai một cách tích cực, đồng bộ. Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào), sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương được tiến hành chặt chẽ, góp phần làm cho công tác quy tập đạt hiệu quả cao. Mùa khô 2022-2023, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm, quy tập được 25 HCLS (9 HCLS trong nước, 16 HCLS tại Lào), tổ chức bàn giao 1 HCLS theo quê quán liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Đồng thời, nêu rõ những kết quả, thành tích nổi bật cũng như những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những chủ trương, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, chất lượng hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó chủ tịch UBND Đầu Thanh Tùng - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập HCLS; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong và ngoài nước.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa cho 4 tập thể, 11 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2022-2023.

PV