Chợ Hưng Dũng lúc này kề bệnh viện đa khoa ở khối Trung Tiến được tổ thương binh nặng xung phong vào trong giữ xe đạp, xe máy, thu phí và trật tự chợ. Thương binh Nguyễn Khắc Khoa đảm nhiệm thu lệ phí; Đặng Văn An trông giữ xe đạp, xe máy; Nguyễn Tiến Hồng thu phí vệ sinh; Nguyễn Duy Thắng giữ an ninh trật tự chợ. Các anh tận tụy, công tâm, ứng xử đúng mực, tạo được thiện cảm với dân và lòng tin với ban quản lý của chợ. Việc thu lệ phí rạch ròi, chứng từ chặt chẽ, có năm đạt 40 triệu đồng. Anh em hưởng thù lao 2 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, Ban quản lý vẫn giữ 4 thương binh nặng làm nòng cốt, quản lý chợ.

Ông Đặng Sỹ Ngọc kể: tổ thương binh nặng nay còn 13 anh em, mỗi người tình nguyện đóng góp 500.000 đồng tiền làm quỹ nghĩa tình đồng đội để thăm hỏi nhau lúc đau ốm, giúp đỡ các thành viên khó khăn đột xuất và để gặp mặt nhân các ngày lễ Tết. Các đồng chí đã vượt lên mọi khó khăn. Nguyễn Khắc Khoa ở chợ về còn cùng vợ chăn nuôi lợn, có năm xuất chuồng 500kg. Đặng Ngọc, từ tay không nay đã xây được nhà, nuôi 3 con học đại học. Nguyễn Công Khang đã tình nguyện hiến tặng 500m2 đất để mở rộng đường Phong Định Cảnh. “Các anh luôn nhắc nhủ nhau giữ sức khỏe và giữ mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Hoàng Kim Thất