Chi hội đã thế chấp qua NHCSXH cho hội viên vay đầu tư sản xuất, kinh doanh tới 805 triệu đồng. 100% hội viên vay vốn đều có hiệu quả, và nhờ đó đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế tiêu biểu như mô hình phát triển chăn nuôi của anh Nguyễn Khắc Nhiên, cho thu nhập 40 triệu đồng/ năm; mô hình vượt khó của thương binh Phan Văn Thụ; mô hình đa dạng hóa thu nhập của anh Phan Văn Hào… Ngoài vay vốn, hội còn vận động hội viên gây quỹ bằng nhiều hình thức như nhận, đúc gạch, làm sân phơi, xây dựng các công trình lớn nhỏ trong và ngoài xã, đưa quỹ lên 21 triệu đồng, tiền đó lại cho hội viên nghèo, hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để làm ăn, hoặc tặng quà, gặp mặt nhân dịp các ngày lễ lớn, rồi động viên con em của hội lên đường nhập ngũ và đón con em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về… Hội thường xuyên làm tốt công tác dân vận, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tiêuu ban mặt trận xóm tuyên truyền cho họi viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đị phương và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cùng các chương trình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Hàng năm, chi hội còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho hội viên học tập các chuyên đề như chuyên đề gia đình, luật bình đẳng giới và các Nghị quyết của Đảng, của hội.
Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Ở khu dân cư”, 100% gia đình hội viên CCB đều đạt gai đình văn hóa, và gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. 100% hội viên không có cac tệ nạn xã hội, và bạo lực gia đình.
Từ những kết quả trên, nhiều năm liền, chi hội CCB xóm Tân Văn đạt danh hiệu chi hội xuất sắc toàn diện, đồng chí chi hội trưởng Đinh Văn Giáp vinh dự được chọn đi báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2004 - 2009) của huyện. Những thành quả mà cán bộ hội viên CCB xóm Tân Văn làm được, là niềm tự và tạo thêm động lực thúc đẩy sự tích cực đổi mới, phát huy tiềm năng đa dạng của những người CCB trên mặt trận mới, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, cùng vận động quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, cùng các mặt công tác của toàn Đảng, toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Việt Nam giầu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

CP